Přeskočit na obsah

Na Cejlu by měl vzniknout polyfunkční objekt. Město se s investorem dohodne na podmínkách výstavby

17. března 2021

Soukromý investor plánuje postavit na Cejlu 76 polyfunkční objekt, který bude členěn na několik sekcí. Jednalo by se o první etapu prací z plánované výstavby komplexu budov. Architektonická kancelář zastupující investora se obrátila na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Na dnešním zasedání toto téma projednala Rada města Brna.

Novostavba je zasazená do lokality mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Jedná se o jeden objekt, který bude složen z několika hmot. První je věž, která je navržena jako 11patrová. Druhá a třetí sekce by měly mít 6 podlaží a poslední devět. Součástí objektu bude třípodlažní stávající objekt, jehož půdorys bude zredukován. Výška zůstane zachována. Součástí stavby jsou spojovací krčky. Parkování bude řešeno v podzemních podlažích. V objektu by měly vzniknout maloobchodní prodejny, kanceláře a byty. Zároveň zde bude zajištěn průchod ke Svitavskému nábřeží.

„Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou například plochy veřejných prostranství, dvou vjezdů a jejich připojení na stávající obslužnou komunikaci, přeložku vedení veřejného osvětlení a trolejového vedení DPmB a retenční nádrže. Neméně důležité bude také vysázení stromů podél ulice,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Dále město požaduje, aby byly splněny další požadavky. Vnitroblok by měl být přizpůsoben pro relaxaci a osázen zelení. Stavba musí umožnit dopravní napojení 2. etapy, neboť ze strany nábřeží to již nebude možné. „Jednou z podmínek je také snížení nárožní věže z 11 na 9 podlaží. Chceme tak zachovat urbanistickou koncepci tohoto území. Stavba by se díky tomu dostala na úroveň protilehlého objektu, sousedícího s domem na Cejlu 74. V neposlední řadě by měly být ploché střechy realizovány jako zelené,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření shora uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění výše uvedených požadavků nemá město Brno k projektu další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.