Přeskočit na obsah

Na Cejlu by měl vzniknout polyfunkční objekt. Město se s investorem dohodne na podmínkách výstavby

17. března 2021

Soukromý investor plánuje postavit na Cejlu 76 polyfunkční objekt, který bude členěn na několik sekcí. Jednalo by se o první etapu prací z plánované výstavby komplexu budov. Architektonická kancelář zastupující investora se obrátila na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Na dnešním zasedání toto téma projednala Rada města Brna.

Novostavba je zasazená do lokality mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Jedná se o jeden objekt, který bude složen z několika hmot. První je věž, která je navržena jako 11patrová. Druhá a třetí sekce by měly mít 6 podlaží a poslední devět. Součástí objektu bude třípodlažní stávající objekt, jehož půdorys bude zredukován. Výška zůstane zachována. Součástí stavby jsou spojovací krčky. Parkování bude řešeno v podzemních podlažích. V objektu by měly vzniknout maloobchodní prodejny, kanceláře a byty. Zároveň zde bude zajištěn průchod ke Svitavskému nábřeží.

„Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou například plochy veřejných prostranství, dvou vjezdů a jejich připojení na stávající obslužnou komunikaci, přeložku vedení veřejného osvětlení a trolejového vedení DPmB a retenční nádrže. Neméně důležité bude také vysázení stromů podél ulice,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Dále město požaduje, aby byly splněny další požadavky. Vnitroblok by měl být přizpůsoben pro relaxaci a osázen zelení. Stavba musí umožnit dopravní napojení 2. etapy, neboť ze strany nábřeží to již nebude možné. „Jednou z podmínek je také snížení nárožní věže z 11 na 9 podlaží. Chceme tak zachovat urbanistickou koncepci tohoto území. Stavba by se díky tomu dostala na úroveň protilehlého objektu, sousedícího s domem na Cejlu 74. V neposlední řadě by měly být ploché střechy realizovány jako zelené,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření shora uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění výše uvedených požadavků nemá město Brno k projektu další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.