Přeskočit na obsah

Na Cejlu by měl vzniknout polyfunkční objekt. Město se s investorem dohodne na podmínkách výstavby

17. března 2021
Soukromý investor plánuje postavit na Cejlu 76 polyfunkční objekt, který bude členěn na několik sekcí. Jednalo by se o první etapu prací z plánované výstavby komplexu budov. Architektonická kancelář zastupující investora se obrátila na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Na dnešním zasedání toto téma projednala Rada města Brna.

Novostavba je zasazená do lokality mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Jedná se o jeden objekt, který bude složen z několika hmot. První je věž, která je navržena jako 11patrová. Druhá a třetí sekce by měly mít 6 podlaží a poslední devět. Součástí objektu bude třípodlažní stávající objekt, jehož půdorys bude zredukován. Výška zůstane zachována. Součástí stavby jsou spojovací krčky. Parkování bude řešeno v podzemních podlažích. V objektu by měly vzniknout maloobchodní prodejny, kanceláře a byty. Zároveň zde bude zajištěn průchod ke Svitavskému nábřeží.

„Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou například plochy veřejných prostranství, dvou vjezdů a jejich připojení na stávající obslužnou komunikaci, přeložku vedení veřejného osvětlení a trolejového vedení DPmB a retenční nádrže. Neméně důležité bude také vysázení stromů podél ulice,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Dále město požaduje, aby byly splněny další požadavky. Vnitroblok by měl být přizpůsoben pro relaxaci a osázen zelení. Stavba musí umožnit dopravní napojení 2. etapy, neboť ze strany nábřeží to již nebude možné. „Jednou z podmínek je také snížení nárožní věže z 11 na 9 podlaží. Chceme tak zachovat urbanistickou koncepci tohoto území. Stavba by se díky tomu dostala na úroveň protilehlého objektu, sousedícího s domem na Cejlu 74. V neposlední řadě by měly být ploché střechy realizovány jako zelené,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření shora uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění výše uvedených požadavků nemá město Brno k projektu další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.