Přeskočit na obsah

Na brněnské střední škole Čichnova vzniká unikátní projekt výuky kybernetické bezpečnosti i díky nástroji ITI

25. února 2020
Nejmodernější technologické centrum v České republice pro výuku kybernetické bezpečnosti vzniká na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Unikátní Junior centrum excellence je pilotním projektem nového školního vzdělávacího programu oboru Kybernetická bezpečnost, který je realizován v rámci nástroje Integrovaných územních investic (ITI), jehož nositelem je statutární město Brno.

Koncepce centra při střední škole Čichnova v Brně vychází z podpory Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Asociace krajů – komise pro vzdělávání a Network Security Monitoring Cluster. Na základě jednání těchto institucí bylo dohodnuto, že v každém kraji vznikne na jedné střední škole Junior centrum excellence, které bude podporou pro ostatní školy v oblasti výuky informační bezpečnosti.

Jako první v České republice tuto myšlenku zrealizoval Jihomoravský kraj společně s městem Brnem. Na základě projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 21, Infrastruktura pro vzdělávání II ITI Brno ve vazbě na výzvu č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty, byl realizován projekt Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno.  „Jsem rád, že město Brno prostřednictvím nástroje Integrovaných územních investic umožnilo realizaci tohoto významného projektu. Kybernetickou bezpečnost vnímám jako důležitou globální výzvu, a proto je důležité, že v Brně toto centrum vzniká. Město Brno si klade za cíl být kybernetickým centrem nejen regionu, ale i celé České republiky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem (KAP), Strategií Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI), Strategií RIS II a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020 a Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem SŠ Čichnova Brno je Jihomoravský kraj, projekt nového centra zajistí komplexní vzdělávací přípravu pro oblast informační bezpečnosti a ICT nejen pro studenty školy, ale i pro žáky dalších středních a základních škol kraje.

Náročná realizace centra probíhající na všech 13 budovách školy byla zahájena v červnu 2018 a potrvá do konce dubna 2020. Uskutečnění projektu si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy. Cílem není pouze zajistit výuku s využitím nejnovějších technologií a nástrojů, ale schopnost přizpůsobovat se do budoucna novým požadavkům oboru, absorbovat aktuální technologické trendy a dále je rozvíjet.

„Chceme našim žákům poskytnout vzdělání v oboru kybernetické bezpečnosti a v dalších příbuzných odvětvích na té nejvyšší úrovni,“ uvedla ředitelka školy Olga Hölzlová a dodala: „Jsem přesvědčena, že absolventi našeho centra budou velice žádaní na trhu práce, a to jak v rámci státní správy, tak jako experti na kybernetickou ochranu technologií a systémů v soukromé podnikatelské sféře.“

Brněnské Junior centrum excellence bude primárně využito ve výukovém procesu oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Umožní trénink reálných situací a výměnu a sdílení best-practice/know-how komerčního sektoru i akademické sféry a výukových programů. V tomto prostředí bude rovněž možné provádět simulace pro potřeby Business Continuity Management System (BCMS) a správu digitálních práv školy.

 

O škole:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je progresivní vzdělávací instituce. Její oborová struktura zahrnuje celou řadu atraktivních oblastí. Škola je vybavena moderními učebnami určenými k výuce datové komunikace a počítačových sítí, dále optickým polygonem, dopravním polygonem, cvičnými bankami a pracovišti pro výuku logistických a poštovních služeb. Součástí je i fiktivní firma, informační centrum, několik sportovišť, jídelna a domov mládeže. Žáci studijních technických oborů zde mohou v rámci řádného studia získat mezinárodně platný certifikát síťové akademie Cisco, žákům netechnických oborů škola nabízí příležitost získat mezinárodně uznávaný certifikát EBC*L. Výuka na SŠ Čichnova Brno je komplexní a zahrnuje obory informační a komunikační technologie, kybernetická bezpečnost, informační a zabezpečovací technika, bezpečnost dat, logistické a finanční služby, bankovnictví a pojišťovnictví. Svůj volný čas mohou žáci trávit v areálu školy, kde se věnují pod odborným vedením a podle svého zájmu činnostem v nejrůznějších odborných, sportovních a zájmových kroužcích.

 

 

Kontakt:

Ing. Olga Hölzlová
Ředitelka školy
e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz
Tel.: 541 123 221, +420 602 821 510
www.cichnovabrno.cz

 

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz  


 

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.