Přeskočit na obsah

Muzeum města Brna podpoří žádost na opravu Arnoldovy vily. Uspořádá architektonické sympozium

09. září 2020
„Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ bude téma projektu, který v příštím roce uskuteční Muzeum města Brna. Radní dnes souhlasili s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska 2014–2021 ve výši téměř 350 tisíc korun. Projekt navíc podpoří grantovou žádost na opravu Arnoldovy vily.

Muzeum města Brna navázalo v roce 2018 spolupráci s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslu. Výsledkem spolupráce bylo podání žádosti o záchranu a rehabilitaci Arnoldovy vily a vytvoření zde Centrum dialogu. Žádost byla podána v rámci dotačního titulu EEA Grant 2014–2021: „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“.
Následná bilaterální spolupráce na dalších projektech bude vnímána jako kontinuita a expanze společných aktivit a taktéž jako významná podpora grantového projektu Arnoldovy vily ve fázi jejího posuzování. Výstupy bilaterální spolupráce budou do projektu začleněny. Plánovaný projekt „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ navíc navazuje na obsahovou náplň Centra dialogu v Arnoldově vile.

Plánované sympozium bude zaměřeno na témata architektury 19. a 20. století. Účastníci se zaměří na následující objekty, které již prošly úspěšnou památkovou obnovou v Oslu: Sjomannsskolen, Emanuel Viegeland Museum, Oslo City Museum, Folkemuseum, Holocaust Center v Bygdoy, Historical Museum, National Gallery v Oslo, Hennie Onstad Art Center, Austrup Fearnly Museum.  V ČR pak budou kooperujícími subjekty Metodické Centrum moderní architektury (při Vile Stiassny, NPÚ – ÚOP Brno), Studijní a dokumentační centrum Norbertov (při Müllerově a Rothmayerově vile, Muzeum hl. m. Prahy), Interiéry Adolfa Loose (Západočeská galerie v Plzni).

„Součástí spolupráce bude nezbytná mezinárodní publicita. Prezentací teoretických a praktických zkušeností českými a norskými experty dojde k posílení povědomí o významu památkové obnovy a využití staveb moderní architektury. Žádost navíc nepředpokládá finanční spoluúčast města. Muzeum města Brna si v rámci Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 žádá o částku 347 728 Kč,” doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Spolupráce na projektu „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ počítá s pětidenní studijní cestou norských expertů do Brna v první čtvrtině roku 2021 a jejich účastí na sympoziu. V polovině příštího roku pak brněnští odborníci navštíví Oslo. Z obou studijních cest budou zpracovány programy iniciační spolupráce.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.