Přeskočit na obsah

Muzeum města Brna podpoří žádost na opravu Arnoldovy vily. Uspořádá architektonické sympozium

09. září 2020

„Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ bude téma projektu, který v příštím roce uskuteční Muzeum města Brna. Radní dnes souhlasili s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska 2014–2021 ve výši téměř 350 tisíc korun. Projekt navíc podpoří grantovou žádost na opravu Arnoldovy vily.

Muzeum města Brna navázalo v roce 2018 spolupráci s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslu. Výsledkem spolupráce bylo podání žádosti o záchranu a rehabilitaci Arnoldovy vily a vytvoření zde Centrum dialogu. Žádost byla podána v rámci dotačního titulu EEA Grant 2014–2021: „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“.
Následná bilaterální spolupráce na dalších projektech bude vnímána jako kontinuita a expanze společných aktivit a taktéž jako významná podpora grantového projektu Arnoldovy vily ve fázi jejího posuzování. Výstupy bilaterální spolupráce budou do projektu začleněny. Plánovaný projekt „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ navíc navazuje na obsahovou náplň Centra dialogu v Arnoldově vile.

Plánované sympozium bude zaměřeno na témata architektury 19. a 20. století. Účastníci se zaměří na následující objekty, které již prošly úspěšnou památkovou obnovou v Oslu: Sjomannsskolen, Emanuel Viegeland Museum, Oslo City Museum, Folkemuseum, Holocaust Center v Bygdoy, Historical Museum, National Gallery v Oslo, Hennie Onstad Art Center, Austrup Fearnly Museum.  V ČR pak budou kooperujícími subjekty Metodické Centrum moderní architektury (při Vile Stiassny, NPÚ – ÚOP Brno), Studijní a dokumentační centrum Norbertov (při Müllerově a Rothmayerově vile, Muzeum hl. m. Prahy), Interiéry Adolfa Loose (Západočeská galerie v Plzni).

„Součástí spolupráce bude nezbytná mezinárodní publicita. Prezentací teoretických a praktických zkušeností českými a norskými experty dojde k posílení povědomí o významu památkové obnovy a využití staveb moderní architektury. Žádost navíc nepředpokládá finanční spoluúčast města. Muzeum města Brna si v rámci Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 žádá o částku 347 728 Kč,” doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Spolupráce na projektu „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“ počítá s pětidenní studijní cestou norských expertů do Brna v první čtvrtině roku 2021 a jejich účastí na sympoziu. V polovině příštího roku pak brněnští odborníci navštíví Oslo. Z obou studijních cest budou zpracovány programy iniciační spolupráce.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.