Přeskočit na obsah

Muzejka zůstane v rukou firmy Gattamelata, po vyrovnání dluhů vzali radní výpověď zpět

27. ledna 2021
Po zhruba roce a půl neplacení nájemného se podařilo městu dosáhnout toho, že společnost Gattamelata dostála svým závazkům a uhradila dlužné částky. Posledním krokem, který k tomu vedl, bylo vypovězení z nájmu. Výpovědní doba končila 31. lednem. Protože však společnost splnila podmínku zaplacení chybějících částek za nájem a zálohy na energie, což celkem činilo více než milion korun, vzali dnes na své schůzi radní výpověď zpět. Gattamelata tak bude v pronájmu prostor bývalé Muzejky pokračovat dál.

„Naším cílem je, aby Muzejka znovu ožila. Pro spoustu Brňanů má její název stále ještě punc příjemného místa k setkání a já doufám, že se na to podaří navázat. Věřím, že vyrovnáním starých dluhů začínáme se společností Gattamelata novou éru, a přeji jí, aby co nejdříve zahájila plný provoz,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Město pronajalo společnosti Gattamelata, a. s., prostory bývalé restaurace, bývalého bufetu a také prostory sloužící jako zázemí restaurace, sklady nebo pozemek ve dvorním traktu určený k parkování. Nájem jednotlivých prostor je rozdělený do tří smluv. Všechny byly uzavřeny na dobu neurčitou. Prostory byly předány v květnu 2016. Nájemce nehradil městu nájemné již více než rok, uhrazené pohledávky zahrnovaly nájemné od 1. července 2019 do 31. prosince 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.