Přeskočit na obsah

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

07. prosince 2022
Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Radní na základě analýzy advokátní kanceláře MT Legal posuzovali několik variant. Jako nejvýhodnější se jeví uspořádání, že vlastníkem i provozovatelem multifunkční haly bude ARENA BRNO. „Jde o časově úsporný postup, protože nebude nutné řešit smlouvu mezi vlastníkem a provozovatelem ani zasahovat do většiny existujících vztahů či procesů. To se týká i financování výstavby, tedy čerpání dotací a úvěrů. Zajistí kontinuitu aktuálního notifikačního řízení u Evropské komise, které navíc bude jednodušší. Vyhneme se i relativně komplikovanému řešení in-house, kdy je nutné, aby město jako vlastník průběžně kontrolovalo svoji společnost, že bude 80 % jejího obratu generováno v souvislosti s plněním svěřeného úkolu, což je provozování haly. Vybrané řešení umožní, aby aréna takto fungovala pouze dočasně, než se etabluje na trhu, a následně bude možné znovu vypsat koncesní řízení, v němž se dá očekávat větší zájem provozovatelů,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rozhodnutí o provozovateli haly je však jedním z nutných kroků pro realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Ty další popsal předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl: „Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí. Bez něj nelze začít se samotnou výstavbou, stejně tak nemůže být uhrazena platba za pozemky, na nichž má hala stát a které nabývá ARENA BRNO od Veletrhů Brno. Další jsou určené pro parkoviště a přejdou takzvaným štěpením z vlastnictví veletrhů do majetku Brněnských komunikací. Vyjednávání o podmínkách poskytnutého financování jsou v závěrečné fázi, dokončena by mohla být ještě letos a následně bude materiál předložen k projednání v orgánech města. Smlouva se správcem stavby je již uzavřena, po formální stránce také již nic nebrání podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Poté bude třeba částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.“

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.

V srpnu se rezidentní parkování rozšíří do oblasti Lerchova a části Viniční

Brněnští radní dnes vydali nařízení, kterým se mění vymezení ulic, v nichž platí rezidentní parkování. Díky tomu budou modré zóny fungovat od 14. srpna 2023 v oblasti 1-17 Lerchova a v části 5-07 Viniční. V obou nově přidaných částech města bude platit návštěvnická zóna C s regulací ve všední dny mezi 17. a 6. hodinou. Rezidenti a abonenti se řídí stejnými pravidly jako všude jinde.