Multifunkční hala: Změna územního plánu umožní výstavbu

  • 12. února 2020
Brněnští radní doporučili na svém zasedání zastupitelům, aby vydali změnu Územního plánu města Brna potřebnou pro připravovanou stavbu multifunkční haly na výstavišti. Cílem změny bylo prověření hranic funkčních ploch územního plánu a vytvoření územních podmínek pro stavbu haly s kapacitou 12 tisíc diváků.

„Změna územního plánu v lokalitě brněnského výstaviště je dalším krokem, kterým město připravuje stavbu nové multifunkční haly. Reagovali jsme na požadavky, které se pojí s celkovou organizací dané oblasti. Zohlednili jsme potřeby výstavby samotného objektu haly, individuální automobilové dopravy a městské hromadné dopravy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V dubnu loňského roku dala Rada města Brna podnět na pořízení změny územního plánu potřebné pro výstavbu nové multifunkční haly. Obsah změny zpracoval Odbor územního plánování a rozvoje, který také zajistil stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. stanovisko Natura) a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. stanovisko SEA).

„O pořízení změny a jejím obsahu rozhodli zastupitelé v červnu loňského roku. Jejím cílem je především změna funkčního využití části areálu výstaviště, díky které se vytvoří územní podmínky pro výstavbu multifunkční haly o rozměrech cca 110 x 80 m. Samotné změny zpracovala Kancelář architekta města Brna. Následně byly zveřejněny a veřejně projednány. Se schvalováním samotné změny budou zastupitelé rozhodovat i o vypořádání připomínek a námitek,“ dodal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

V současné době projektanti připravují dokumentaci pro územní a stavební řízení. Přibližně na konci letošního roku město Brno požádá o územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládá se, že by přípravné stavební práce mohly začít v průběhu příštího roku.

Výstavba multifunkční haly patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Kapacita prostor bude cca 12 tisíc diváků.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy