Multifunkční hala má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení! Od verdiktu, kde má aréna stát, uplynulo pouhých 850 dní

  • 21. června 2021
Jednání řídicího výboru pro strategické projekty: 20. února 2019. Pravomocné společné povolení: 19. června 2021. Od verdiktu, že nová městská multifunkční hala bude stát u západní části brněnského výstaviště, po získání klíčového dokumentu uplynulo pouhých 850 dní.

„V rychlosti povolování staveb naše země, bohužel, kvůli komplikovanosti celého procesu opakovaně zůstává na chvostu různých mezinárodních srovnání. O to víc musím ocenit práci celého týmu, který multifunkční halu připravuje, především kolegy Petra Kratochvíla a pana ředitele Brněnských komunikací Luďka Borového,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a připomněla: „Záměr výstavby haly sice schválilo Zastupitelstvo města Brna již v roce 2018, ale na místě současného velodromu, který by se musel nejdříve přesouvat do Komárova. Proto jsme intenzivně hledali lokalitu, která není zatížena obdobnou podmínkou, je možné ji majetkově vypořádat a adekvátně dopravně napojit. Rozhodnutí o využití západní části areálu výstaviště pak padlo právě 20. února 2019. Je opravdu neuvěřitelné, kolik práce se za tu dobu stihlo udělat.“

Radní Petr Kratochvíl upozornil, že výstavba haly znamená připravit celý komplex samostatně povolovaných staveb: „Máme pravomocný dokument pro samotný objekt haly. Nedávno jsme také získali společné povolení na vodní díla a na 1. etapu ploch a komunikací v těsném sousedství haly. Aktuálně připravujeme dokumentaci pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1300 parkovacích míst.“

Na místě, kde má nová multifunkční aréna vzniknout, budou brzy viditelné některé změny, předáním staveniště totiž začala demolice 21 objektů v areálech výstaviště a Dopravního podniku města Brna, které musí uvolnit místo stavbě. Veletrhy Brno začínají v souvislosti s výstavbou haly a nového dopravního řešení v západní části areálu realizovat soubor staveb, konkrétně se jedná o nové oplocení od ulice Bauerova po ulici Hlinky, nové brány 7, 8 a 9 a o vybudování náhrady za likvidované provozy odpadového hospodářství a nového zázemí spedice. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba VMO Bauerova a DPMB pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu.

Průběžně se řeší také financování výstavby haly. „Minulý týden jsme měli společné jednání členů rady města a kraje, kde jsem potvrdil náš záměr podpořit přípravu a realizaci tohoto nadregionálního projektu částkou ve výši minimálně 200 milionů korun. Brno i jižní Morava objekt s odpovídající kapacitou, technickým zázemím a dopravním napojením určitě potřebuje a využije – nejen pro sport, ale i pro kulturu. Memorandum o spolupráci na financování mezi městem a krajem bude ve čtvrtek 24. června 2021 projednávat naše zastupitelstvo,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Dalším subjektem, který by se měl na financování výstavby haly podílet, je Národní sportovní agentura. Podklady máme téměř zkompletované, důležitým dokumentem bude právě memorandum, takže jakmile bude vypsán vhodný dotační titul, bude možné neprodleně žádost podat. Novému šéfovi agentury jsme arénu, ale i další plánovanou výstavbu a rozvoj našich sportovišť, ať u jde o pětadvacetimetrový bazén za Lužánkami, nebo o atletickou halu u kampusu, představili během jeho nedávné návštěvy Brna,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík, do jehož gesce spadá i sport.

Se vznikem dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení (tedy pro pravomocné společné povolení) se také zpřesnily plánované kapacity pro různé využití arény. „Na rekord v návštěvnosti aspirují koncerty, během nichž mohou fanoušci na ploše stát. V takovém případě jich hala pojme až 13 300. Pokud by seděli, hudební zážitek si vychutná 9 700 lidí. Různé mohou být počty příznivců sportu, a to s ohledem na mezinárodní regule. Například u hokeje je to i s kotlem na stání 13 250 osob, na tenis, volejbal, basketbal, futsal či florbal je stanoven strop 12 000 návštěvníků,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný, jehož úsek se stará o kulturu.

Multifunkční halu u brněnského výstaviště projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Arena Brno, a. s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vizualizace: Brněnské komunikace, a. s. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy