Moravská galerie obdrží od města dar, který umožní rozšíření aktivit pro uprchlíky v přízemí a na dvoře Pražákova paláce

  • 23. března 2022
Moravská galerie obdrží od města dar ve výši 750 000 korun na realizaci projektu Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

„Moravská galerie patří k těm veřejným subjektům, které se masivně zapojily do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Především tím, že poskytla zázemí v přízemí a dvoře Pražákova paláce, kde vzniklo díky úsilí Ženského vzdělávacího ústavu Brno, tedy spolku navazujícího na stopadesátiletou tradici brněnské Vesny, jedno z nejdůležitějších a uprchlíky hojně využívaných center dobrovolnické pomoci v Brně. Forma daru ve výši 750 000 korun je ze strany města nejrychlejší cestou, jak poskytnout finanční prostředky nejen pro udržení stávajících aktivit, ale především na jejich významné rozšíření v podobě celodenního programu a informačních služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Aktuálně nabízenou pomoc chce Moravská galerie rozšířit o denní program pro ukrajinské děti a mládež v nově vytvořených výtvarných dílnách, kde s pomocí zapojení ukrajinských mluvčích, spolupracujících terapeutů a dalších odborných pracovníků vytvoří bezpečný prostor pro zorientování se v novém prostředí, a to především prostřednictvím arteterapie a edukačních aktivit s kulturní a společenskou tematikou,“ vysvětlil
2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Dalším záměrem projektu Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, který bude z daru financován, je vytvoření základního informačního bodu na nádvoří mezi Besedním domem a Pražákovým palácem, kde by mohli příchozí získat potřebné informace k nabízené pomoci v rámci Moravské galerie i celkově v Brně, a vznikne také odpovídající zázemí pro dobrovolníky, které z důvodu nedostatečné kapacity aktuálně chybí,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy