Modulární školka Žebětín se otvírá rok po schválení investice

  • 01. září 2021
Již rok po rozhodnutí o investici otvírá Mateřská škola Žabka své brány dětem. Předání staveniště stavební firmě proběhlo loni v listopadu, 2. srpna tohoto roku byl vydán kolaudační souhlas. MŠ bude navštěvovat celkem 50 dětí.

Nová školka vznikla podél komunikace Kamechy. Jde o jednopodlažní, nepodsklepenou novostavbu montovanou z modulových velkoprostorových kontejnerů. Má dvě oddělení, každé pro 25 dětí, přičemž každé oddělení tvoří samostatné křídlo budovy a zahrnuje šatnu, WC, umývárnu dětí, sklad pomůcek, výdejnu jídla a hernu. Provozní část objektu pak obsahuje strojovnu ústředního topení, sklady, mobiliáře, kancelář a šatnu učitelek s hygienickým zázemím.

Sídliště na Kamechách je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí města. Spolu s jeho růstem roste také poptávka po místech ve školkách a školách, kterou pomůže uspokojit nová Mateřská škola Žabka. Ta přispěje ke většímu komfortu místních rodin s dětmi, z čehož mám velkou radost,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Školka vyrostla za rok, což je v dnešní době téměř zázrak. Je tak možné, že budeme sahat po modulárním řešení městských budov častěji. Dotace na stavbu školky z města Brna činily cca 27 mil. Kč, na vnitřní vybavení asi 1,7 mil. Kč,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík

„Budova je obklopena oploceným dětským hřištěm s herními prvky a zahradním domkem. Obědy pro předškoláky připravuje centrální školní kuchyně mimo objekt a jsou přiváženy v gastronádobách,“ dodal starosta městské části Žebětín Vít Beran.

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy