Přeskočit na obsah

Modernizace světelné signalizace v Brně finišuje

18. května 2022
Brněnští radní dnes schválili několik důležitých dodatků ke smlouvám, díky nimž bude i v letošním roce zajištěno financování jednotlivých etap projektu Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně. Projekt, který začal v roce 2015, je téměř na konci. Aktuálně se provádí práce na závěrečné, šesté etapě. U předchozích je nutné dokončit administrativní činnosti, čemuž poslouží zmíněné dodatky. Celkem se v rámci projektu zrekonstruovalo nebo nově vybudovalo 47 semaforů, doplnilo se deset kamerových dohledů a zkvalitnila se vybavenost u 55 křižovatek. Město zatím vyšly práce na šesti projektech na 364,9 milionu korun a získalo dotaci ve výši 338,6 milionu korun.

„Projekt má celkem šest etap, nyní ještě pokračují práce na poslední z nich. Prvních pět etap už bylo dokončeno, zbývá jejich administrativní uzavření, k čemuž nám pomohou dodatky ke smlouvám, které jsme dnes schválili. Za posledních šest let se podařilo komplexně zrekonstruovat nebo vybudovat 47 světelných signalizačních zařízení a doplnit 10 kamerových dohledů těchto semaforů. Kamery slouží především dispečerům, kterým poskytují přehled o aktuálním dění na křižovatkách. Důležité jsou i pro veřejnost v rámci Dopravního informačního centra Brno. Záznamy z kamer využívají také dopravní inženýři nebo pomáhají při sčítání dopravy. Ve čtrnácti úsecích jsou pod zemí optické kabely. Vybudoval se automatický systém umožňující monitorovat stav křižovatek a jejich detektorů. Dávají nám tak informace o stavu hardwaru pro řízení dopravy. U 55 křižovatek se pak podařilo zkvalitnit jejich vybavenost. To znamená, že získaly modernější software i hardware, aby bylo možné je propojit se zmíněnou dopravní ústřednou,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková

V neposlední řadě také světelná signalizační zařízení získala LED zdroje, čímž je při snížení spotřeby energie zvýšena bezpečnost provozu. LED semafory totiž disponují vyšší svítivostí. Doposud město vynaložilo na šestici etap přibližně 364,9 milionu korun a podle předpokladů ještě budou zbývající práce stát 68 milionů. Město zatím obdrželo dotaci ve výši cca 338,6 milionu korun. Zbytek dotačních prostředků bude vyúčtován letos a v příštím roce.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.