Přeskočit na obsah

Moderní, přehledný, graficky minimalistický, bezpečný a přístupný – Brno má nový web. Funguje na platformě, kterou mohou využít i městské části a organizace

10. srpna 2022

Po 13 letech má město Brno nový web. Splňuje všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost. Klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací, které najdou uživatelé hned na homepage, je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Na stejné platformě mohou běžet i miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

„Při návrhu struktury nového webu jsme vycházeli z analýzy dat o chování uživatelů, takže nyní jsou nejčastěji hledané informace opravdu snadno dostupné na homepage. Dále jsme se zaměřili na to, abychom pokud možno zkrátili veškerý textový obsah a aby došlo ke spolehlivé migraci veškerých dokumentů města, jako jsou zápisy ze schůzí a jednání samosprávných orgánů, rozpočty nebo městské vyhlášky a nařízení. V souladu se současnými trendy je také výrazně zjednodušena grafika. Novinkou je navigace k jednotlivým budovám magistrátu nebo virtuální prohlídky jeho nejnavštěvovanějších pracovišť,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Chování uživatelů chce město i nadále průběžně vyhodnocovat, takže bude mít k dispozici dostatečné podklady pro jakékoliv další úpravy. „Navíc už nyní chystáme další kroky pro zlepšení komfortu návštěvníků – jde především o Portál občana Brna, který výrazně posune možnosti digitální komunikace obyvatel s úřadem a bude vycházet ze zkušeností s provozem dnešního Brno ID,“ doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

Spuštěné webové stránky města jsou zatím největším a nejsložitějším projektem na nové webové platformě, ale ne jediným. Vznikl na ní už například web onstage.brno.cz nebo nové sekce pro podávání návrhů na stránkách damenavas.cz.

„Pro provoz platformy využíváme robustní technické prostředí Liferay, které má několik výhod. Především na něm mohou fungovat další tematické a projektové miniweby města, jichž je několik desítek, webové stránky městských částí, pro které již vznikají potřebné šablony, nebo i městských obchodních společností a příspěvkových organizací. Součtem tak může jít o více než 100 webů. Všichni uživatelé platformy navíc mohou sdílet již jednou vytvořené typové stránky, získáváme tak možnost jakékoliv další weby tvořit snadněji a rychleji, tudíž i levněji,“ uvedl uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas a dodal: „Neméně důležité je i to, že všechny takto spuštěné stránky budou mít zajištěný provoz, servis a garantovanou aktuálnost vývoje technologie i plnění všech legislativních podmínek provozování webů ve veřejné správě včetně požadavků na přístupnost.“

Příprava nového webu začala v roce 2015. Zahájení řízení na veřejnou zakázku Tvorba a provoz webové platformy města Brna schválila Rada města Brna v březnu 2020. O jedenáct měsíců později pak radní schválili uzavření smlouvy s vysoutěženým dodavatelem, společností Asseco Central Europe, a. s. Vlastní realizace trvala rok, po technické stránce byla platforma připravena na konci května, následovalo plnění obsahem a 1. 7. 2022 spuštění nového webu města Brna.

Cena za implementaci celé platformy je dle smlouvy stanovena za 7 214 020 Kč vč. DPH.

Zajištění provozu platformy s neomezeným počtem webů do 20. 8. 2025 bude stát 8 836 630 Kč vč. DPH.

Rozvoj systému dle následných objednávek je zastropován na částce 9 329 100 Kč vč. DPH.

Po spuštění probíhá ověřovací provoz nových webových stránek města Brna. Ty jsou postupně upravovány tak, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Nová platforma k tomu dává mnohem lepší nástroje a větší prostor.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162

e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.