Mobilní týmy z městské polikliniky zahajují očkování imobilních občanů starších 80 let

  • 16. února 2021
Prvním imobilním seniorům starším 80 let dnes podal vakcínu AstraZeneca očkovací tým z městské příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno.

„Možnost registrace k očkování proti nemoci covid-19 přímo v domácnostech jsme imobilním seniorům, respektive jejich rodinným příslušníkům nabídli prostřednictvím telefonické linky zřízené na Poliklinice Zahradníkova již v lednu. Na dnešek měl mobilní očkovací tým z Centra paliativní péče, které na poliklinice působí, naplánovaných prvních deset návštěv,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Aktuálně evidujeme přes 220 zájemců a jsou k dispozici 2 týmy. Ty jsou schopny vyjíždět 2x týdně, což znamená podání vakcíny 30–40 klientům. Lze očekávat, že během 5–6 týdnů by mohla být všem zájemcům podána první vakcína a do prázdnin i druhá. Kapacitně je to téměř maximum, protože není možné přerušit poskytování paliativní péče na Zahradníkově.“

Samotným výjezdům předchází domluva s praktickým lékařem očkovaného. Mobilní tým je profesně složen ze tří lidí, tedy z lékaře, sestry a administrátora, a musí být vybaven příslušnými pomůckami, jako je resuscitační batoh pro záchranáře nebo kyslíková lahev. „Za velmi důležité považuji, že očkovací týmy tvoří lidé, kteří mají zkušenosti s domácí paliativní péčí. Jsou zvyklí se pohybovat v domácnostech, citlivě zvládnou komunikaci s rodinami a přístup k pacientovi,“ upřesnil náměstek Petr Hladík.

Rozjezd služby se oproti původním předpokladům mírně zdržel. „Z úrovně krajského koordinátora jsme obdrželi instrukce, že očkování prostřednictvím mobilních týmů je možné provádět pouze vakcínou, u které není vyžadováno skladování a přeprava při extrémně nízkých teplotách. Požadavky splňuje právě AstraZeneca. Takže jakmile jsme obdrželi prvních 300 dávek, mohli jsme s vakcinací začít,“ vysvětlil ředitel Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Dan Zeman.

Senioři starší 80 let, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dostavit na očkování proti covid-19 na výstaviště, mají možnost od 16. února využít mobilního očkovacího týmu. Službu lze od 26. ledna objednat na lince 771 135 452 (funguje v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin). Při domluvě očkování bude potřeba uvést: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa, kde proběhne očkování, a telefonní kontakt. Operátor si údaje zapíše a postupně bude zájemce zpětně kontaktovat s termínem očkování.

Zahájení činnosti mobilního očkovacího týmu pro seniory 80+ (autor fotografií: Marie Schmerková)

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy