Přeskočit na obsah

Místo černovické pískovny vznikne park. Možnou podobu nastíní urbanisticko-krajinářská soutěž

12. května 2021
Město plánuje do budoucna proměnu černovické pískovny. Současný těžební prostor a blízké okolí by mohl nahradit moderní park. Rada města Brna dnes souhlasila s přípravou urbanisticko-krajinářské soutěže na jeho budoucí podobu a také jmenovala členy soutěžní poroty.

„Účastníci soutěže budou mít za úkol navrhnout optimální podobu parku tak, aby bylo následně možné zadat zakázku na zpracování navazujících projektových prací. Chceme, aby se těžařská oblast proměnila v moderní park, kde budou moci Brňané relaxovat a sportovat. Zároveň je pro nás důležité, aby se lokalita citlivě proměnila v živou krajinu, která bude ctít zdejší přírodní bohatství, a to především v této lokalitě hnízdící ptáky. Proměna bude postupná a navržené řešení se bude realizovat na etapy. Předpokládáme, že samotnou soutěž vyhlásíme letos v červenci,“ konstatoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Radní dnes jmenovali porotu, která bude návrhy posuzovat. „Celkem bude mít porota 18 členů. Zasednou v ní zástupci města, Kanceláře architekta města Brna, krajinářů, architektů a dalších odborníků. Porota si samozřejmě může dle potřeby přizvat další znalce v jednotlivých oborech. Dle předběžného harmonogramu budeme znát výsledky soutěže v listopadu letošního roku,“ dodal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Náklady na organizaci soutěže včetně odměn pro vítězné návrhy jsou 1,5 milionu korun s DPH. Přípravu a organizaci soutěže zajistí Kancelář architekta města Brna. Ta v pátek 14. května spustí pro širokou veřejnost také anketu s možností vyjádřit se k chystanému zadání soutěže – co by si Brňané po skončení těžby na místě pískovny představovali a co jim v oblasti nejvíce chybí. Odkaz na formulář najdou na stránce www.kambrno.cz/cernovickapiskovna.

Dnes jmenovaná porota soutěže
Závislá část poroty:
1. Mgr. Petr Hladík (zástupce města Brna);
2. Zástupce MČ Brno-Černovice;
3. doc. Ing. arch. Michal Sedláček (KAM);
4. Bc. Tomáš Koláčný (zástupce města Brna), jako náhradník;
5. RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna), jako náhradník;
6. Ludvík Kadlec (zástupce města Brna), jako náhradník;
7. Jiří Novotný (zástupce města Brna), jako náhradník;
8. Ing. Alexandra Koutná (zástupce VZMB), jako náhradník;
9. Ing. Monika Navrátilová (zástupce OŽP), jako náhradník;
10. Ing. Ondřej Nečaský (KAM), jako náhradník;Nezávislá část poroty:
1. RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – Botanický ústav Akademie věd ČR;
2. doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. – krajinářský architekt (Brno); Ústav plánování krajiny ZF MENDELU
3. Ing. Vladimír Sitta – krajinářský architekt;
4. Ing. arch. Zdeňka Vydrová – architektka;
5. Mgr. Jan Sychra, Ph.D. – ornitolog (Brno), Ústav botaniky a zoologie Přírodovědné fakulty MU, jako náhradník;
6. Ing. Daniel Matějka, Ph.D. – krajinářský architekt, Ústav plánování krajiny ZF MENDELU jako náhradník;
7. Ing. Lydia Šušlíková – krajinářská architektka, jako náhradnice;
8. Ing. arch. Helena Vařejková, Územní sdružení českého zahrádkářského svazu, jako náhradnice.
Řešené území

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.