Přeskočit na obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pomůže školám a institucím pokračovat ve spolupráci

23. února 2022
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP), který pomáhá financovat projekty v oblasti základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání, pokračuje. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit posouzení projektu MAP III, který by měl být realizován od září 2022 do listopadu 2023.

Jeho cílem je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Brně, který byl vytvořen a doplňován ve dvou už ukončených projektech. „MAP III podpoří školy a jiné subjekty v dalším společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce bude stejně jako u projektů MAP I a MAP II zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání, plánování partnerských aktivit pro řešení problémů, které jsou specifické právě pro oblast vzdělávání v Brně. Aktualizace MAP je navíc důležitá pro připravované investice v oblasti základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání. Při podávání žádosti o evropskou dotaci například na výstavbu mateřských a základních škol či odborných učeben je nezbytné, aby byly tyto investiční záměry zařazeny do strategického rámce MAP,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady i způsobilé výdaje projektu jsou 3 850 000 korun. Dotace z evropských fondů by podle odhadu mohla pokrýt 95 % těchto výdajů. Město Brno by pak doplatilo maximálně 192 500 korun, tedy 5 % ze způsobilých výdajů projektu. Do MAP III se zapojí všechny základní a mateřské školy zřízené městem Brnem a městskými částmi, dále školy jiných zřizovatelů a základní umělecké školy. Schválit projekt musí nyní ještě zastupitelstvo.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.