Přeskočit na obsah

Městské standardy pro veřejné osvětlení prošly změnami. Současný stav více odpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnost i komfort obyvatel

13. dubna 2022

Aktualizaci dvou důležitých dokumentů dnes odsouhlasili brněnští radní. Dokumenty Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna a Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna prošly úpravou tak, aby lépe odpovídaly současným požadavkům. Stanovuje například maximální intenzitu osvětlení a specifikuje parametry stožárů veřejného osvětlení tak, aby byly bezpečné z pohledu statika.

Dokument Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna stanovuje základní podmínky pro výstavbu veřejného osvětlení. „Slouží jako předpis pro projektanty, stavebníky a zhotovitele, pro návrh projektové dokumentace apod. Jeho cílem je zejména definovat postup výstavby a použitý materiál tak, aby byl kompatibilní se stávajícím osvětlením a aby se minimalizovaly problémy s připojením nového osvětlení. V případě přeložek je pak cílem zajistit jednotnost postupů při provádění prací. V současné době platí verze schválená v roce 2017. My jsme nyní aktualizovali technické normy a na základě měření statiky a po konzultaci s výrobci stožárů byly nově také stanoveny minimální tloušťky stěn a průměry trubek u jednotlivých typů stožárů veřejného osvětlení,“ objasnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Druhý dokument, který prošel úpravami, se nazývá Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení. Ten stanovuje podmínky a požadavky na výběr svítidel pro veřejné osvětlení v rámci města. Cílem je, aby osvětlení bylo provozováno hospodárně s minimální energetickou náročností, ale zároveň aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost v dopravě i bezpečí osob a majetku. V dokumentu se například upřesnily požadované technické parametry osvětlení. „Řešili jsme nejenom minimální, ale také maximální osvětlenost jednotlivých komunikací, rovnoměrnost osvětlení nebo omezení oslnění řidičů a chodců. Změnou je i stanovení maximální intenzity světla na fasádách budov, zejména po 22. hodině. Snažíme se minimalizovat rušivé světlo. Úprava standardů pro veřejné osvětlení je součástí omezování světelného smogu,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Rada města Brna také dnes schválila pravidelné úpravy obou dokumentů. Městské standardy pro veřejné osvětlení budou aktualizovány vždy po pěti letech, Doporučená svítidla pak po třech. Cílem zmíněných dokumentů je eliminace rušivého světla. Aktualizované standardy odpovídají současnému poznání v oblasti veřejného osvětlení a napomohou zajistit budování moderního a kvalitního osvětlení, které bude bezpečné a zároveň šetrné k životnímu prostředí a zdraví občanů.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.