Městské projekty podpoří dotace z EU - Tiskový servis

Městské projekty podpoří dotace z EU

  • 13. května 2020
  • 4 minuty čtení

Pro řadu důležitých projektů se městu podařilo získat dotaci. Ačkoli dokumenty potvrzující financování v rámci daného operačního programu a příslušné výzvy musí projít schválením zastupitelstva, už nyní mohou zástupci města podnikat jednotlivé kroky k přípravě a vlastní realizaci. Díky projektům se lidé dočkají nových cyklostezek, revitalizace zeleně nebo sběrných středisek.

„Usilovně pracujeme na projektech, které mají pozitivní dopad na celou řadu obyvatel města. Snažíme se podpořit cyklistickou dopravu, životní prostředí i vznik nových sběrných středisek odpadů, která lidem usnadní nakládání s nepotřebnými věcmi. Mnoho z těchto projektů je dlouhodobých a s jejich výsledky se veřejnost může seznámit až několik let po jejich zahájení. Získání dotací je pro každý z těchto projektů významný krok kupředu. Díky nim je totiž vyřešeno financování a lze pokračovat na přípravě a co nejdříve přistoupit k realizaci. Věřím, že lidem výsledky připravovaných akcí přinesou užitek,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Evropská unie podpoří například financování výstavby cyklostezky v Brně-Chrlicích vedoucí z ulice Davídkova. Trasa bude mít délku 965 metrů. „Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a svedení cyklistické dopravy z frekventované pozemní komunikace zatížené automobilovou dopravou. Denně tu projede až 8 tisíc vozidel. Předpokládané celkové náklady jsou 11 200 000 Kč včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši 10 080 000 Kč, tedy 90 % z celkových způsobilých výdajů. Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši 1 120 000 Kč. Na spolufinancování projektu se bude městská část Brno-Chrlice podílet ve výši 500 000 Kč,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Cyklisté budou moci po dokončení stavby bezpečně projet po nově zbudovaném úseku, který je navede na stávající cyklostezku přes D2 a dále na Modřice či Rebešovice.

Několik projektů, které budou částečně financovány z evropských dotací, se týká nových sběrných středisek odpadů. V plánu jsou střediska v ulicích Slaměníkova, Lazaretní a Sochorova. „V Maloměřicích není od roku 2010 v provozu sběrné středisko odpadů. Do té doby fungující středisko na Slaměníkově bylo z důvodů majetkoprávních zrušeno. Projekt se vypořádal s předchozími překážkami a měl by lidem z Maloměřic umožnit odvoz odpadu blíže,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík. Předpokládané náklady se vyšplhaly na 2,7 milionu korun včetně DPH. Bezmála 2 miliony korun by měla činit dotace. Nové sběrné středisko odpadů na Lazaretní zase pomůže zejména obyvatelům Židenic. Z 12,1 milionu by dotace měla pokrýt 10 milionů na zbudování střediska, které nahradí dříve zrušené SSO Nezamyslova. „V předchozím sběrném středisku odpadů bylo ročně odebíráno minimálně 1030 tun odpadů. V městské části je tedy dostatečný potenciál odpadů k odběru,“ doplnil Petr Hladík. Poslední SSO vznikne na Sochorově v Žabovřeskách. Na ulici Sochorova je v současné době v provozu provizorní sběrné středisko odpadů, které neodpovídá standardům ani z hlediska technického, ani hygienického. To by měl projekt za 10,1 milionu změnit. Dotace by měla pokrýt přes 8 milionů z nákladů.

Řadu míst čeká také revitalizace zeleně. Té se dočkají například dvě lokality v Černovicích, Řečkovice a Žabovřesky. Cílem úprav v černovickém lesoparku je vytvořit upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněnými novými výsadbami stromů i keřů a obnovou trávníkových ploch. Vznikne tak druhově rozmanitější a variabilnější prostředí, které bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i drobným živočichům, ptákům a hmyzu. Součástí úprav bude vytvoření klidových zón včetně poznávací zahrady a odpočívadel pro návštěvníky. Vzniknout by mělo i pítko pro ptáky. Celkem projekt vyjde na 2,3 milionu korun. Dotace by měla být ve výši přes milion korun.

V severozápadním cípu Starých Černovic se další projekt zaměřuje na dosadbu stromů a keřů i travnatých ploch. Cílem je poskytnout obyvatelům sídliště co nejvíce příležitostí k odpočinku a relaxaci a dosáhnout významného zastínění venkovních ploch korunami stromů v horkých letních měsících. Předpokládané náklady činí 3,6 milionu korun, dotace by měla pokrýt bezmála 2 miliony korun.

Revitalizace sídelní zeleně v Řečkovicích si klade za cíl kontrolu stávajících a odstranění druhově invazivních nebo zdravotně nezpůsobilých dřevin. Projekt se kromě ošetření stávajících stromů zaměřuje i na keře a trvalkové záhony. Nejedná se pouze o práci se stávající zelení, ale také dosazení nové tam, kde je to třeba. Předpokládané náklady jsou 3,6 milionu korun, dotace by měla být ve výši 1,7 milionu korun. Úprava a dosadba vegetace čeká také ulici Chládkova v Žabovřeskách. Zde se počítá s náklady 3,3 milionu korun a dotací 1,7 milionu korun.

„V neposlední řadě bude spolufinancován z dotací projekt „Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků – Brno-Žebětín“. Ten řeší dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků v městské části Brno-Žebětín a částečně v katastrálním území Bystrc. Jedná se o poslední, třetí etapu v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, která je významnou rozmnožovací lokalitou obojživelníků na území města Brna. V době páření sem míří zejména ropuchy obecné, které jsou zvláště chráněnými živočichy. Poslední etapa vyjde přibližně na 2,6 milionu korun, z dotace bude uhrazeno přes 1,5 milionu korun,“ dodal Petr Hladík.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Další články z rubriky