Přeskočit na obsah

Městské části dostanou podle návrhu radních příští rok do rozpočtu o 162 milionů korun víc

03. listopadu 2021
Postoupené příjmy na příští rok se městským částem zvýší meziročně o více než 9 %, což představuje přibližně 162 milionů korun. Takový návrh dnes schválili brněnští radní a na svém listopadovém zasedání se jím budou zabývat zastupitelé.

Příjmy postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2022 zahrnují dotace ze státního rozpočtu (205,7 milionu korun) a dotace z rozpočtu města (1,7 miliardy korun). Celkem dosáhnou 1 903 287 tisíc korun.

 

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl oproti roku 2021

Účelová dotace ze státního rozpočtu

205 724 tis. Kč

+ 76 tis. Kč

Účelové dotace z rozpočtu města Brna

97 487 tis. Kč

+ 8 377 tis. Kč

Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna

1 541 496 tis. Kč

+ 149 078 tis. Kč

Specifické dotace z rozpočtu města Brna

58 580 tis. Kč

+ 4 857 tis. Kč

Postoupené příjmy městským částem celkem

1 903 287 tis. Kč

+ 162 388 tis. Kč

„Ve srovnání se schváleným rozpočtem na letošní rok je návrh postoupených příjmů o více než 9 % vyšší. Nejvíce si městské části polepší u tzv. neúčelové dotace, ta meziročně vzroste téměř o 150 milionů korun. O způsobu využití těchto financí rozhodují výhradně zastupitelstva městských částí,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Neúčelová dotace se městským částem rozděluje na základě několika kritérií. Patří k nim například počet obyvatel dané MČ (váha 28 %), počet žáků v ZŠ a MŠ zřizovaných městskou částí (35 %), délka vozovek
a chodníků, příp. dalších komunikací, kde MČ zabezpečují čištění (16 %) nebo velikost ploch veřejné zeleně (13 %).
Účelová dotace ze státního rozpočtu přispívá na výkon státní správy (například matriky, stavební úřady apod.).
Účelové dotace z rozpočtu města jsou určeny například na správu účelových komunikací a dalších veřejně přístupných dopravních ploch (např. vnitrobloků) a také na zimní údržbu chodníků (celkem 80,136 milionu korun), na správu a údržbu kontejnerových stání (8,332 milionu korun) nebo na požární ochranu (4 miliony korun).
Specifické dotace z rozpočtu města poputují v největší míře do MČ Brno-střed na udržování, úklid a čištění místních komunikací (45 milionů korun) a dále na údržbu silniční zeleně podél místních komunikací (10,55 milionu korun), za kterou městské části od 1. ledna 2020 odpovídají.Návrhem se budou zabývat zastupitelé na svém zasedání 9. listopadu 2021.

Očekávané zdroje městských částí pro rok 2022 dosahují celkem 3 273 804 tisíc korun. Samostatně jsou řešeny účelové dotace na opravy a investice do svěřeného majetku. Ty pro představu letos činily přibližně 308 milionů korun.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.