Přeskočit na obsah

Městské části by se mohly dočkat kompenzace za prominutí jednoho z místních poplatků

01. prosince 2021
Podpořit městské části s tzv. neinvestičním transferem dnes doporučili brněnští radní zastupitelstvu ke schválení. Pokud návrh odsouhlasí i zastupitelé, získají jednotlivé části z městského rozpočtu kompenzaci za odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s umístěním restaurační zahrádky, občerstvením před provozovnou nebo předsunutých prodejních míst. O finanční prostředky z tohoto místního poplatku letos městské části kvůli prominutí přišly.

„V květnu zastupitelstvo požádalo městské části o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominula část místního poplatku, která se týká užívání veřejného prostranství v souvislosti s umístěním restauračních předzahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst. Osvobození platí pro letošní rok. Kvůli tomu se městským částem snížily příjmy, což bychom jim nyní rádi kompenzovali z rozpočtu města,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Navržená kompenzace ve výši 7 455 000 korun vychází z podkladů, jež magistrát získal od jednotlivých městských částí, a odpovídá částce, kterou by příslušná městská část obdržela od uživatelů veřejného prostranství, pokud by poplatek nebyl prominut. O vyplacení uvedené části z volných zdrojů města z minulých let nyní bude rozhodovat zastupitelstvo.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.