Přeskočit na obsah

Město zrekonstruuje kanalizaci na Sportovní

14. srpna 2020
Město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi vybralo projektanta rekonstrukce kanalizace na ulici Sportovní. Tím je společnost JV PROJEKT VH, s. r. o. Za úkol má jak vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, tak autorský dozor v průběhu realizace stavby. Za to jí město vyplatí 1 959 tis. Kč bez DPH.

V ulici Sportovní, v úseku mezi ulicemi Pionýrská a Reissigova, bude provedena rekonstrukce kmenové stoky C. Její součástí je rovněž rekonstrukce 12 revizních šachet. Celkové náklady činí 73 680 tis. Kč.

„Naším cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu odvádění splaškových vod v celém území odkanalizovaném prostřednictvím kmenové stoky C. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií bez výrazných zásahů do komunikačních ploch. Výjimkou jsou stávající kanalizační šachty, které budou v rámci stavby rekonstruovány a současně budou některé z nich sloužit k přístupu do vnitřního prostoru kanalizační stoky,“ uvedl radní města Brna pro oblast investic David Grund.    

Kompletní projektová dokumentace by měla být dokončena do 11 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.