Město zpracuje investiční záměr na nové chodníky v Hviezdoslavově ulici

  • 10. března 2021
Nová souvislá městská zástavba na severní straně ulice Hviezdoslavovy ve Slatině není spojena s městem žádným souvislým chodníkem. Tato nekomfortní situace by se mohla brzy změnit. Rada města Brna dnes totiž schválila zpracování investičního záměru na nové chodníky v Hviezdoslavově.

„Ulice Hviezdoslavova je značně frekventovaná komunikace, kterou projede denně velké množství aut. Pro pěší neexistuje vhodná alternativní spojnice, chodci musí místy využívat i nezpevněné krajnice vozovky, což je nebezpečné. Naším cílem je změnit to tak, aby se zde lidé mohli bezpečně pohybovat. Pěších zde totiž stále přibývá nejen v souvislosti s novou městskou zástavbou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nový souvislý chodník by podle plánu měl využít některé stávající zpevněné plochy. Celkem se jedná o 870 metrů. Nové úseky chodníku budou z betonové zámkové dlažby, návrh řeší také odvodnění a umístění veřejného osvětlení. „Po obou stranách chodníku bude v šířce 0,5–1,5 metru obnovena travní zeleň. Nově zde bude 25 sloupů veřejného osvětlení. Odhadovaná výše investice je 5 450 000 korun včetně DPH. Tato částka zahrnuje jak stavební práce na komunikaci a obnovu zeleně, tak opravy stávajících dlažeb, přípravné a projektové práce. V této fázi se jedná o orientační částku,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy