Přeskočit na obsah

Město zná složení poroty soutěže na úpravu okolí Domu umění a parku Koliště

08. června 2022

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž, z níž vzejdou odborníci, kteří navrhnou promyšlenější a propracovanější úpravu okolí Domu umění a také blízkého parku Koliště I, dostala pevnější kontury. Rada města Brna dnes v roli zadavatele zakázky jmenovala členy soutěžní poroty.

„Předmětem soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění byl koncipován jako dům v parku, a proto je se svým přírodním okolím neodmyslitelně spojen. Samotný park je důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí, jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně. Prostřednictvím krajinářsko-architektonické soutěže o návrh tak nalezneme a oceníme nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění včetně parku a vybereme zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto důležitou a veřejností i odborníky jistě sledovanou zakázku zadat,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Vyhlášení soutěže předchází jmenování soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná soutěžní podmínky, jejichž regulérnost posoudí také Česká komora architektů. Jsem velice rád, že se nám ve spolupráci s městskými částmi daří vyhlašovat soutěže právě na tak důležitá náměstí a veřejný prostor v historickém centru města. Předpokládáme, že soutěž, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM), vyhlásíme v září,“ vysvětlil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal a dodal: „Plocha řešeného území je 21 300 m2. Navržený postup by měl úpravy celého předmětného území rozdělit do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění a park Koliště I. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 77 milionů korun včetně DPH, náklady na projektovou dokumentaci by měly činit přibližně 9 milionů korun včetně DPH.“

„Porota, kterou je pro zahájení soutěžního procesu nutné jmenovat, bude mít 12 členů a bude složena z tzv. závislé a nezávislé části. Její závislou část v počtu 3 řádní členové a 3 náhradníci budou reprezentovat vybraní zástupci samosprávy města Brna, zástupce městské části, zástupce Domu umění města Brna jako dotčené organizace a zástupce KAM. Nezávislá část poroty navržená organizátorem soutěže čítá 4 řádné členy, kterými jsou architekti Pavel Nasadil a Petr Hrůša a krajinářští architekti Martina Forejtová a Marek Holán. V roli náhradníků budou připraveni zahradní designér Ondřej Fous a brněnská historička umění a architektury Jana Kořínková,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Součástí zadání pro účastníky soutěže se stanou i výsledky ankety pro veřejnost od každodenních uživatelů místa přes zaměstnance okolních institucí po nepravidelné návštěvníky. „Chceme zjistit, co si o předprostoru Domu umění i jižní části parku Koliště myslí. Co dnes lidem na místě nejvíce chybí, jaké jsou zdejší silné a slabé stránky nebo třeba jestli se tady cítí bezpečně. Tak, aby přihlášené architektonické ateliéry mohly ve svých návrzích zohlednit potřeby místních. Sběr názorů i návrhů zůstane otevřený až do konce července,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček. Další podrobnosti včetně odkazu na anketu lze nalézt na webu kambrno.cz/dumumeni.

Řešené a dotčené území. Zdroj: KAM

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.