Přeskočit na obsah

Město zná složení poroty soutěže na úpravu okolí Domu umění a parku Koliště

08. června 2022
Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž, z níž vzejdou odborníci, kteří navrhnou promyšlenější a propracovanější úpravu okolí Domu umění a také blízkého parku Koliště I, dostala pevnější kontury. Rada města Brna dnes v roli zadavatele zakázky jmenovala členy soutěžní poroty.

„Předmětem soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění byl koncipován jako dům v parku, a proto je se svým přírodním okolím neodmyslitelně spojen. Samotný park je důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí, jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně. Prostřednictvím krajinářsko-architektonické soutěže o návrh tak nalezneme a oceníme nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění včetně parku a vybereme zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto důležitou a veřejností i odborníky jistě sledovanou zakázku zadat,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Vyhlášení soutěže předchází jmenování soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná soutěžní podmínky, jejichž regulérnost posoudí také Česká komora architektů. Jsem velice rád, že se nám ve spolupráci s městskými částmi daří vyhlašovat soutěže právě na tak důležitá náměstí a veřejný prostor v historickém centru města. Předpokládáme, že soutěž, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM), vyhlásíme v září,“ vysvětlil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal a dodal: „Plocha řešeného území je 21 300 m2. Navržený postup by měl úpravy celého předmětného území rozdělit do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění a park Koliště I. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 77 milionů korun včetně DPH, náklady na projektovou dokumentaci by měly činit přibližně 9 milionů korun včetně DPH.“

„Porota, kterou je pro zahájení soutěžního procesu nutné jmenovat, bude mít 12 členů a bude složena z tzv. závislé a nezávislé části. Její závislou část v počtu 3 řádní členové a 3 náhradníci budou reprezentovat vybraní zástupci samosprávy města Brna, zástupce městské části, zástupce Domu umění města Brna jako dotčené organizace a zástupce KAM. Nezávislá část poroty navržená organizátorem soutěže čítá 4 řádné členy, kterými jsou architekti Pavel Nasadil a Petr Hrůša a krajinářští architekti Martina Forejtová a Marek Holán. V roli náhradníků budou připraveni zahradní designér Ondřej Fous a brněnská historička umění a architektury Jana Kořínková,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Součástí zadání pro účastníky soutěže se stanou i výsledky ankety pro veřejnost od každodenních uživatelů místa přes zaměstnance okolních institucí po nepravidelné návštěvníky. „Chceme zjistit, co si o předprostoru Domu umění i jižní části parku Koliště myslí. Co dnes lidem na místě nejvíce chybí, jaké jsou zdejší silné a slabé stránky nebo třeba jestli se tady cítí bezpečně. Tak, aby přihlášené architektonické ateliéry mohly ve svých návrzích zohlednit potřeby místních. Sběr názorů i návrhů zůstane otevřený až do konce července,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček. Další podrobnosti včetně odkazu na anketu lze nalézt na webu kambrno.cz/dumumeni.

Řešené a dotčené území. Zdroj: KAM

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.