Přeskočit na obsah

Město zmodernizovalo varovný systém

05. února 2020

Brno dokončuje výstavbu moderního varovného a informačního systému, který bude upozorňovat na potencionální nebezpečí obyvatele ve 22 městských částech. V záplavovém území k tomu bude sloužit 78 sirén, z nichž bude většina schopna vysílat i hlasové informace. K tomu budou dnes třem městským částem předány mobilní sirény, které využijí místní jednotky dobrovolných hasičů.

„Systém ochrany obyvatelstva byl zastaralý, a především nepokrýval celé ohrožené území. Díky jeho dobudování a modernizaci budeme moci varovat před nebezpečím více než 30 tisíc obyvatel, kteří bydlí v záplavových oblastech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Samotná výměna 28 starých, modernizace 30 stávajících a instalace 20 nových sirén začala v lednu 2019. Součástí realizace je i vybudování sítě převaděčů radiového signálu, přes které se bude z vysílacího pracoviště ovládat a monitorovat provozní stav všech sirén.

„Kromě výměny a instalace sirén jsme zřídili i hlavní vysílací pracoviště v budově Městské policie Brno. V Tuřanech a Chrlicích byl modernizován místní informační systém. Do těchto městských částí a do Černovic dnes odvezeme tři mobilní sirény, které předám jejich starostům. Následně je využijí místní dobrovolní hasiči. Ti již prošli školením, aby je uměli ovládat,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Jednotný systém plní funkci sirén celoplošně, tzn. spuštěním z jednoho centrálního pracoviště Hasičského záchranného sboru JMK. Současně se může do systému vstupovat z vysílacího pracoviště MP a ze vzdáleného pracoviště na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB a Odboru obrany MMB. Dále ho využije například i Povodňová komise města Brna pro jednotlivé městské části. Zároveň bude systém sloužit i pro jiné mimořádné události, tedy nejen za povodní.

„Vybudování varovného systému celkově vyjde na 28 milionů korun. Podařilo se nám získat podporu z evropských dotací (konkrétně z Operačního programu Životní prostředí), a to ve výši 70 % ze způsobilých výdajů, tj. 18 milionů Kč,“ dodal Petr Hladík.

Součástí projektu je také zpracování 22 digitálních povodňových plánů městských částí, na jejichž území bylo stanoveno záplavové území. K dispozici jsou zde.

Více informací k projektu na stránkách www.voda.brno.cz.

Zprávy k bezpečnosti obyvatel při krizových situacích lze najít na portálu KRIZPORT.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.