Přeskočit na obsah

Město zmodernizovalo varovný systém

05. února 2020
Brno dokončuje výstavbu moderního varovného a informačního systému, který bude upozorňovat na potencionální nebezpečí obyvatele ve 22 městských částech. V záplavovém území k tomu bude sloužit 78 sirén, z nichž bude většina schopna vysílat i hlasové informace. K tomu budou dnes třem městským částem předány mobilní sirény, které využijí místní jednotky dobrovolných hasičů.

„Systém ochrany obyvatelstva byl zastaralý, a především nepokrýval celé ohrožené území. Díky jeho dobudování a modernizaci budeme moci varovat před nebezpečím více než 30 tisíc obyvatel, kteří bydlí v záplavových oblastech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Samotná výměna 28 starých, modernizace 30 stávajících a instalace 20 nových sirén začala v lednu 2019. Součástí realizace je i vybudování sítě převaděčů radiového signálu, přes které se bude z vysílacího pracoviště ovládat a monitorovat provozní stav všech sirén.

„Kromě výměny a instalace sirén jsme zřídili i hlavní vysílací pracoviště v budově Městské policie Brno. V Tuřanech a Chrlicích byl modernizován místní informační systém. Do těchto městských částí a do Černovic dnes odvezeme tři mobilní sirény, které předám jejich starostům. Následně je využijí místní dobrovolní hasiči. Ti již prošli školením, aby je uměli ovládat,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Jednotný systém plní funkci sirén celoplošně, tzn. spuštěním z jednoho centrálního pracoviště Hasičského záchranného sboru JMK. Současně se může do systému vstupovat z vysílacího pracoviště MP a ze vzdáleného pracoviště na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB a Odboru obrany MMB. Dále ho využije například i Povodňová komise města Brna pro jednotlivé městské části. Zároveň bude systém sloužit i pro jiné mimořádné události, tedy nejen za povodní.

„Vybudování varovného systému celkově vyjde na 28 milionů korun. Podařilo se nám získat podporu z evropských dotací (konkrétně z Operačního programu Životní prostředí), a to ve výši 70 % ze způsobilých výdajů, tj. 18 milionů Kč,“ dodal Petr Hladík.

Součástí projektu je také zpracování 22 digitálních povodňových plánů městských částí, na jejichž území bylo stanoveno záplavové území. K dispozici jsou zde.

Více informací k projektu na stránkách www.voda.brno.cz.

Zprávy k bezpečnosti obyvatel při krizových situacích lze najít na portálu KRIZPORT.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.