Přeskočit na obsah

Město zaktualizovalo svůj plán na regeneraci památek v období 2021–2025. Díky tomu může čerpat dotace

25. listopadu 2020

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2021–2025 je jedním z předpokladů k čerpání dotací od Ministerstva kultury ČR. Radní dnes tuto aktualizaci doporučili zastupitelstvu ke schválení.

„Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je jedním z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, jehož prostřednictvím je možné čerpat státní dotace na obnovu kulturních památek. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má žádající město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se současně finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Program musí být pravidelně aktualizován, aby se město mohlo v daném období ucházet o dotace,“ vysvětlila nutnost této aktualizace primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Brno připravilo základní dokument již v roce 1994. Program regenerace byl od té doby několikrát aktualizován, naposledy s platností do roku 2020.

„Od roku 1995, tedy za 25 let, získalo město Brno z programu regenerace 99,6 mil. Kč. Za tyto peníze byla opravena nebo se opravuje řada významných památek ve městě. Jsou to například hradby a vodárna pod NKP Petrov, kostel sv. Jakuba, bazilika na Starém Brně, kostel sv. Janů s Loretou, Mahenovo divadlo a další,“ dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mezi lety 2021–2025 se plánují regenerovat například následující památky
•    Mahenovo divadlo
V etapě 2021–2025 se bude jednat o obnovu fasády objektu a restaurování hlediště – návštěvnických lóží.
•    Areál starobrněnského kláštera, bazilika minor
Dokončení postupné obnovy pláště objektu by mělo v období 2021–25 pokračovat pracemi na plochách režného zdiva, opěrácích a kamenných prvcích oken a jejich výplní.
•    Dietrichsteinský palác
Bude provedena celková obnova střešního pláště včetně přilehlých konstrukcí.
•    Biskupský dvůr
Bude provedena stavební obnova jižní fasády a okenních výplní.
•    NKP Špilberk
Památková obnova Špilberku je již z velké části dokončena. V následné etapě je třeba provést statické a hydroizolační zajištění mostu přes východní příkop včetně rekonstrukce sítí, obnovu objektu severovýchodního přístavku (strážnice) – krov, střecha, okenní výplně, statika (stažení objektu),
elektroinstalace, hydroizolační opatření východní a jižní kurtiny, jižního bastionu a západní kurtiny včetně bastionů.
•    Kapucínské náměstí 2/4
Objekt, který byl dlouhodobě v havarijním stavu, se postupně obnovuje. Byla provedena oprava krovu a střechy objektu, v této etapě bude provedena rekonstrukce a statické zajištění stropů.
•    Park na Moravském náměstí
Architektonicko-urbanistické a krajinářské řešení prostoru, kompletní rekonstrukce (povrchy, sítě, hydrogeologická opatření, zeleň).
•    Park Rooseveltova
Architektonicko-urbanistické a krajinářské řešení prostoru, dotvoření otevřeného vnitrobloku, kompletní rekonstrukce (povrchy, sítě, hydrogeologická opatření, zeleň).
•    NKP Petrov (hradby, vodárna, interiéry)
Statická stabilizace a památková obnova hradeb je předpokladem záchrany celého areálu NKP. Opěrné hradební zdi byly silně staticky a stavebně narušeny a vyžadovaly okamžitou rekonstrukci. Akce probíhá od roku 1998 a v současnosti se bude jednat hlavně o bývalou vodárnu. Možnosti jejího kulturně-společenského využití, případně i ve spojení s provozem obnovených Petrovských teras, jsou velmi příznivé. Tato akce má také zdůvodnění stavebněstatické ochrany nadloží objektu. Záměrem vlastníka je využití objektu vodárny jako veřejně přístupné knihovny nebo centra pro rodinu a sociální péči (konzultace, semináře).
•    Divadlo Reduta
Budova je po rekonstrukci v roce 2005 v dobrém stavu, obnova se týká pouze restaurátorských prací na pískovcovém vstupním portálu.
Všechny rekonstrukce vyjdou cca na 493 milionů korun.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.