Přeskočit na obsah

Město zaktualizovalo svůj plán na regeneraci památek v období 2021–2025. Díky tomu může čerpat dotace

25. listopadu 2020
Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2021–2025 je jedním z předpokladů k čerpání dotací od Ministerstva kultury ČR. Radní dnes tuto aktualizaci doporučili zastupitelstvu ke schválení.

„Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je jedním z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, jehož prostřednictvím je možné čerpat státní dotace na obnovu kulturních památek. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má žádající město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se současně finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Program musí být pravidelně aktualizován, aby se město mohlo v daném období ucházet o dotace,“ vysvětlila nutnost této aktualizace primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Brno připravilo základní dokument již v roce 1994. Program regenerace byl od té doby několikrát aktualizován, naposledy s platností do roku 2020.

„Od roku 1995, tedy za 25 let, získalo město Brno z programu regenerace 99,6 mil. Kč. Za tyto peníze byla opravena nebo se opravuje řada významných památek ve městě. Jsou to například hradby a vodárna pod NKP Petrov, kostel sv. Jakuba, bazilika na Starém Brně, kostel sv. Janů s Loretou, Mahenovo divadlo a další,“ dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mezi lety 2021–2025 se plánují regenerovat například následující památky
•    Mahenovo divadlo
V etapě 2021–2025 se bude jednat o obnovu fasády objektu a restaurování hlediště – návštěvnických lóží.
•    Areál starobrněnského kláštera, bazilika minor
Dokončení postupné obnovy pláště objektu by mělo v období 2021–25 pokračovat pracemi na plochách režného zdiva, opěrácích a kamenných prvcích oken a jejich výplní.
•    Dietrichsteinský palác
Bude provedena celková obnova střešního pláště včetně přilehlých konstrukcí.
•    Biskupský dvůr
Bude provedena stavební obnova jižní fasády a okenních výplní.
•    NKP Špilberk
Památková obnova Špilberku je již z velké části dokončena. V následné etapě je třeba provést statické a hydroizolační zajištění mostu přes východní příkop včetně rekonstrukce sítí, obnovu objektu severovýchodního přístavku (strážnice) – krov, střecha, okenní výplně, statika (stažení objektu),
elektroinstalace, hydroizolační opatření východní a jižní kurtiny, jižního bastionu a západní kurtiny včetně bastionů.
•    Kapucínské náměstí 2/4
Objekt, který byl dlouhodobě v havarijním stavu, se postupně obnovuje. Byla provedena oprava krovu a střechy objektu, v této etapě bude provedena rekonstrukce a statické zajištění stropů.
•    Park na Moravském náměstí
Architektonicko-urbanistické a krajinářské řešení prostoru, kompletní rekonstrukce (povrchy, sítě, hydrogeologická opatření, zeleň).
•    Park Rooseveltova
Architektonicko-urbanistické a krajinářské řešení prostoru, dotvoření otevřeného vnitrobloku, kompletní rekonstrukce (povrchy, sítě, hydrogeologická opatření, zeleň).
•    NKP Petrov (hradby, vodárna, interiéry)
Statická stabilizace a památková obnova hradeb je předpokladem záchrany celého areálu NKP. Opěrné hradební zdi byly silně staticky a stavebně narušeny a vyžadovaly okamžitou rekonstrukci. Akce probíhá od roku 1998 a v současnosti se bude jednat hlavně o bývalou vodárnu. Možnosti jejího kulturně-společenského využití, případně i ve spojení s provozem obnovených Petrovských teras, jsou velmi příznivé. Tato akce má také zdůvodnění stavebněstatické ochrany nadloží objektu. Záměrem vlastníka je využití objektu vodárny jako veřejně přístupné knihovny nebo centra pro rodinu a sociální péči (konzultace, semináře).
•    Divadlo Reduta
Budova je po rekonstrukci v roce 2005 v dobrém stavu, obnova se týká pouze restaurátorských prací na pískovcovém vstupním portálu.
Všechny rekonstrukce vyjdou cca na 493 milionů korun.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.