Přeskočit na obsah

Město zahajuje přípravy na realizaci sportovního a rekreačního areálu u Anthroposu

17. dubna 2020
Klopená in-line závodní dráha, lezecká stěna, několik hřišť pro malou kopanou, školka pro horská kola a další zázemí nabídne sportovní a rekreační areál u Anthroposu. Radní dnes schválili zahájení řízení na veřejnou zakázku projektové dokumentace k areálu.

Účelem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, která umožní řádnou přípravu a realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Celý projekt v této lokalitě řeší vybudování rozsáhlého sportovně-rekreačního areálu, který přesně zapadá do historického konceptu tohoto území. Volně přístupná sportoviště umožní vyžití až pro 200 rekreačních sportovců. Stavební povolení očekáváme v polovině roku 2021 a celý projekt bude komplexně zrealizován do konce roku 2023,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý

V projektové dokumentaci bude zanesena demolice všech objektů na území, které nejsou vhodné pro rekonstrukci. Dále dokumentace obsáhne celkovou rekonstrukci stávající budovy staré tělocvičny, včetně dispozičního řešení a případných bouracích prací a dostaveb, celkovou rekonstrukci objektu staré střelnice (nyní provozní objekt pro venkovní sportoviště) a dominantní střelecké zdi, výstavbu nové provozní budovy se zázemím pro sportovce i veřejnost a výstavbu všech sportovišť uvedených v územní studii. Důraz je kladen na funkční a prostorové uspořádání celého budoucího sportoviště. Projektová dokumentace bude rovněž řešit dopravní napojení celého území a vybudování lávky pro pěší přes řeku Svratku.

Předmětem veřejné zakázky je nejprve aktualizace územní studie dle požadavků města. Dále bude vypracována projektová dokumentace tak, aby mohlo být vydáno stavebního povolení, a následně mohl být vybrán zhotovitel stavebních prací projektu „Sportovně rekreační oblast Pisárky – Lokalita za Anthroposem“. 

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.