Přeskočit na obsah

Město začne ve spolupráci se SAKO Brno vyrábět a podporovat energii z obnovitelných zdrojů

27. ledna 2021

Rada města Brna na dnešním zasedání udělila koncernový pokyn na realizaci fotovoltaických a fototermických systémů na území města. Projekt dostala na starost městská společnost SAKO Brno.

„V roce 2017 přistoupilo město Brno k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se tak snížit do roku 2030 emise CO? o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, ve kterém jsou popsána možná opatření vedoucí ke snižování produkce CO?. Mezi nimi je i větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Připravili jsme proto na úrovni města projekt, jehož cílem je instalace slunečních elektráren na vhodné budovy ve městě. Rádi bychom, aby se zapojil i soukromý sektor a přidal se ke snahám města,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rozvojem instalací fotovoltaických systémů ve městě je pověřena městská společnost SAKO Brno. Hlavním cílem je zvýšit výrobu fotovoltaické energie, výstavbu a koordinaci projektů, a to včetně přípravy dokumentace a zajištění financování dílčích investic. „Jdeme cestou podpory zelené energie vyrobené na brněnských střechách, a to nejen na budovách ve vlastnictví města, ale i těch v soukromém vlastnictví. Počítáme s tím, že od brněnských vlastníků fotovoltaických technologií budeme vykupovat energii za obvyklou výkupní cenu. Neméně důležitou součástí projektu je spolupráce s magistrátními odbory, které mají na starost správu budov nebo výstavbu, s cílem využívat chytrá řešení v nakládání s energií,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Naším záměrem je výstavba agregačního bloku, který pokryje desítky výrobních míst. V tuto chvíli máme již vytipováno přes 100 budov o celkové ploše střech přes 120 tisíc m2, které budeme posuzovat podle jejich ekologického a ekonomického přínosu. Jedná se o budovy subjektů napojených na centrální energetický management Odboru životního prostředí MMB,“ doplnil Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno a vyzdvihl, že projekt fotovoltaických systémů na nevyužitých střechách budov nezabírá cenné plochy zeleně či orné půdy.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.