Město vypíše soutěž na podobu nové školky a školy v areálu bývalé Zbrojovky

  • 30. března 2022
v urbanisticko-architektonické soutěži. S tímto záměrem dnes souhlasili brněnští radní. Areál bývalé Zbrojovky dlouhá léta chátral. V poslední době tento brownfield prochází výraznou proměnou. Investor zde plánuje rozsáhlou revitalizaci, vzniknout by tu měla nová, moderní městská čtvrť. Součástí bude i stavba nové mateřské a základní školy. Jejich podobu navrhnou architekti 

„Je neuvěřitelné, jakou proměnou areál bývalé Zbrojovky prošel. Ještě před několika lety se jednalo o jednu z největších zanedbaných lokalit v centru města, nyní zde díky soukromému investorovi postupně vznikne nová čtvrť. Aby byl projekt komplexní, je potřeba v daném území zabezpečit i nezbytnou veřejnou vybavenost, jako je mateřská a základní škola. Na základě domluvy se zástupci investora, městské části a Kanceláře architekta města Brna vypíšeme urbanisticko-architektonickou soutěž, díky níž získáme představu o budoucí podobě obou škol,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Brno dlouhodobě spolupracuje s investorem projektu Nová Zbrojovka. Na konci roku 2020 byla schválena změna územního plánu, díky které mohou začít hlavní práce na proměně tohoto průmyslového areálu. „Budoucí mateřská škola by měla být složena ze dvou tříd, základní školu plánujeme jako 27třídní. Po diskusích jsme se rozhodli vypsat soutěž ve formátu jednofázové užší, přičemž okruh účastníků bude snížen na základě zaslaných portfolií. Poté budou vybraní uchazeči zpracovávat soutěžní návrhy dle zadání, na jehož znění budeme spolupracovat s investorem,“ upřesnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Předmětem soutěže bude i řešení okolí škol. „Urbanisté a architekti se zaměří i na přilehlá veřejná prostranství a nástupní prostor prodlouženého podchodu židenického nádraží. Ohled bude brán i na plánovanou výstavbu polyfunkčního domu a sportovně-relaxačního centra. Návrh těchto dvou staveb bude brán pouze jako ideový a může sloužit investorovi k aktualizaci projektu, využít jej ale nemusí,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje města Filip Chvátal.

Výstavbu škol v lokalitě Nová Zbrojovka považuje město za prioritní. „V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně jsme nedávno schválili hlavní investice v oblasti školství do roku 2027. Obě školská zařízení, která mají v Nové Zbrojovce vyrůst, ve výčtu také najdeme a díky tomu u nich budeme moci žádat o dotace z evropských fondů,“ popsal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

„S vyhlášením soutěže, kterou bude pořádat Kancelář architekta města Brna, se počítá v červnu, v listopadu by měly být známy výsledky,“ zakončil Petr Hladík.

Orientační náklady soutěže jsou vyčísleny na 3,7 milionu korun. Náklady na soutěž si mezi sebe rozdělí stejnou měrou město Brno a Nová Zbrojovka.

Řešené území

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy