Přeskočit na obsah

Město vyhlašuje dotační programy v oblasti kultury

01. června 2022

Brněnští radní dnes schválili několik dotačních programů v oblasti kultury – jednoleté a dvouleté dotace pro následující roky (2023 a 2023–2024), zabývali se také novým investičním mikrograntem na nákup nezbytné techniky a hudebních nástrojů, dle kterého budou poskytovány dotace ještě v letošním roce.

„Jsme si vědomi toho, že kultura je jedna z oblastí, které nejvíce utrpěly při pandemii covidu. A bohužel její rozjezd je i nadále velmi pomalý. Chceme proto podpořit všechny aktéry, kteří se snaží brněnskou kulturu oživit. Změnili jsme některé podmínky dotačních programů tak, aby byly pro žadatele komfortnější,“ shrnula primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V roce 2023 (v případě jednoletých dotací) a v letech 2023–2024 (u dvouletých dotací) bude možné žádat celkem v devíti oblastech:
1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
„V dotačních programech dochází k několika změnám, které sjednotí obecně všechny dotace z rozpočtu města Brna bez ohledu na oblast podle nových dotačních pravidel schválených Zastupitelstvem města Brna na podzim minulého roku. Nově mají žadatelé pět dní na opravy či doplnění žádostí, a navíc v oblasti kultury chystáme zjednodušení problematiky změny rozpočtu projektů nebo činností u schválených dotací,“ naznačil některé změny radní pro kulturu Marek Fišer.

Beze změny zůstává možnost podat žádost o neinvestiční dotaci na celoroční činnost nebo až tři žádosti na projekt. Dotací je možno poskytnout pouze do výše 70 % způsobilých nákladů na projekt/celoroční činnost. Termín pro podávání žádostí je od 15. srpna do 30. září letošního roku. Samotné poskytnutí dotací na rok 2023 pak bude projednáváno pravděpodobně v únoru příštího roku.

Radní dnes schválili také nový dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022.
„Často zmiňovaným problémem při evaluaci dotačního systému v oblasti kultury je nedostatečné technické zázemí subjektů. Potřeba finanční podpory na nákup techniky, jakou jsou např. zvukařské pulty, technika pro streamování, osvětlovací technika či potřeba nákupu hudebních nástrojů, je logická, přitom dosud podobnou možnost žadatelé neměli,“ vysvětlil tento krok náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Řada subjektů v oblasti kultury se potýká s tím, že získané finanční prostředky z různých dotačních titulů a grantů jsou poskytovány jako neinvestiční a nelze z nich hradit nákup techniky nutné pro realizaci uměleckých projektů/činnosti či hudebních nástrojů, pokud jejich hodnota přesahuje 40 tis. Kč (pod 40 tis. Kč lze jmenované vyúčtovat v rámci řádných dotačních programů jako drobný dlouhodobý hmotný majetek). Zároveň subjekty nemají často možnost získat dostatek vlastních zdrojů na nákup nutného technického vybavení nebo nástrojů a opakované opravy nejsou také nekonečným řešením.

„Celkem v tomto ‚mikrograntu‘ rozdělíme mezi žadatele částku 2 miliony korun. Každý, kdo splní podmínky, může získat 40 až 100 tisíc,“ dodal Tomáš Koláčný.

Termín pro podávání žádostí je od 15. 7. 2022 do 15. 8. 2022. Poskytnutí dotací bude projednávat Zastupitelstvo města Brna v září, kdy platí, že dotace budou poskytovány v požadované výši a dle doložené cenové nabídky na nákup techniky nebo hudebního nástroje v rozmezí od 40 tis. Kč do 100 tis. Kč do vyčerpání 2 milionů korun nebo podaných žádostí. Žádosti budou vyhodnocovány chronologicky dle data podání.

Více informací o dotacích v oblasti kultury najdete na https://dotace.brno.cz/

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.