Město vybralo zhotovitele, který provede pasportizaci zájmového území pro výstavbu Špitálky

  • 30. března 2022
K tomu, aby se lokalita Špitálka, která se nachází na území brněnských tepláren, změnila v budoucnu v chytrou čtvrť, je třeba činit postupné kroky. Další z nich dnes udělali brněnští radní, když jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na pasportizaci zájmového území pro výstavbu chytré čtvrti Špitálka vybrali společnost Proficheck s. r. o.

Nabídka pražské společnosti Proficheck splnila požadavky zadavatele a zároveň byla dle stanoveného kritéria vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Za pasportizaci zaplatí město Brno zhotoviteli 1 130 382 korun včetně DPH.

„Provedení pasportizace území je další nezbytný krok pro uskutečnění ambiciózního projektu chytré čtvrti. Na začátku roku jsme také zveřejnili tzv. Bílou knihu, která definuje technické požadavky na výstavbu Špitálky. Poslouží během předběžných tržních konzultací s potenciálními investory, jejichž první kolo by mělo proběhnout už 12. dubna. Na základě konzultací bychom poté měli ve výběrovém řízení vybrat strategického investora, který bude mít revitalizaci Špitálky na starost,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Podklady pro konzultace, včetně průvodního dopisu, naleznou zájemci na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz nebo na oficiálním profilu města Brna na portálu E-ZAK.

Špitálka se nachází na území tepláren v těsné blízkosti historického jádra Brna a je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Širší lokalita obsahuje řadu bývalých výrobních areálů, které dříve tvořily průmyslové centrum města (např. Mosilana nebo Dřevopodnik). „Dnes však většina budov chátrá a patří mezi zdejší brownfieldy. Proměna Špitálky v chytrou čtvrť přinese nové možnosti pro práci, bydlení i podnikání a pomůže k vyšší atraktivitě města,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy