Přeskočit na obsah

Město vybralo projektanta stavby protipovodňových opatření od viaduktu na Uhelné po napojení na přerovskou trať

22. prosince 2020
Brněnští radní na začátku října zahájili zadávací řízení na projektanta protipovodňových opatření, a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelné po napojení na přerovskou trať. Na dnešní schůzi radní vybrali dodavatele projektové dokumentace pro zmíněné etapy. Stalo se jím sdružení SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS.

„Výběrem projektanta na stavbu protipovodňových opatření pro etapy IX, X a XI se blížíme k jejich samotné realizaci. Ta je krokem nutným pro další rozvoj města. Tato přírodě blízká opatření totiž budou chránit oblast, kde má vyrůst tzv. Jižní čtvrť a nové brněnské nádraží. Ochrana bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V rámci výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka, kterou podalo sdružení tří společností. Jedná se o společnosti AQUATIS, a. s., ŠINDLAR, s. r. o., a A PLUS, a. s. Sdružení podalo nabídkovou cenu 24,766 milionu korun (bez DPH). Úkolem vybraného dodavatele je zpracovat projektovou dokumentaci pro následující stupně: koncepční řešení stavby, dokumentace pro odstranění staveb (polikliniky apod.), dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro zjišťovací řízení EIA, dokumentace pro provádění stavby. Dále vybraný zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a autorský dozor.

Popis etap, kterých se materiál týká:

• Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího železničního uzlu Brno (ŽUB) a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba železniční polikliniky.

• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.

• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský náhon až k železničnímu mostu na ulici Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.

V lokalitě u železniční polikliniky chceme vybudovat park pro rekreaci a odpočinek. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic. Zároveň se v této oblasti bude rekonstruovat kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba protipovodňových opatření bude samozřejmě koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno,“ dodal Petr Hladík.

Více informací o protipovodňových opatřeních najdete na webu www.voda.brno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.