Přeskočit na obsah

Město uzavře smlouvu na systém log management

05. ledna 2022

Radní dnes schválili smlouvu mezi statutárním městem Brnem a AXENTA, a. s., jejímž předmětem je dodávka nástroje pro sběr informací (tzv. log management), včetně archivačního systému pro archivaci logů, vyhotovení implementační studie, přizpůsobení a implementace tohoto log managementu, zajištění jeho údržby, podpory a rozvoje. Zakázka byla vysoutěžena za cenu téměř 7 milionů Kč včetně DPH za více než pětileté období.

Magistrát města Brna chce touto zakázkou začít s budováním centrálního bezpečnostního systému. Log management je určený nejen pro samotnou instituci, ale i pro městské části a městské organizace, kterým bude rovněž zajišťovat plnění technických bezpečnostních opatření v rámci systému řízení bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů a technologií Smart City. Do budoucna se může stát základem pro analýzu chování IT systémů celého statutárního města Brna.

„Log management systém je důležitý prvek bezpečnostní architektury, který funguje jednak v roli koncentrátoru pro sběr informací provozních i bezpečnostních z ICT komponent celého systému, jednak jako analytický nástroj s dalšími funkcemi. Kromě agregace a ukládání dat tedy umožní při vhodně zvolených prvcích a implementaci i základní analýzy a vyhodnocení včetně notifikačních služeb pro oprávněné uživatele, kteří tyto komponenty spravují. To přispívá ke zvýšení kvality provozu ICT i k jeho zabezpečení díky monitorování a ukázání trendů v provozních charakteristikách. To je důležité i z pohledu bezpečnostního, protože upozorní zainteresované na potenciální problém či incident včasným varováním,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Implementace log management systému (nástroje pro zaznamenávání činnosti) má tedy za cíl centralizovat ukládání logů (záznamů o událostech) ze všech určených prvků infrastruktury a systémů včetně archivace po určenou dobu. Zároveň na základní úrovni při vhodné implementaci zajistí základní bezpečnostní upozornění na stavy, které znamenají odchylku od normálního provozu, a signalizuje potenciální nebezpečí. Systém je nezbytný pro následné nasazení systému Security Information & Event Management (SIEM), který nasbírané události vyhodnocuje a poukazuje na anomálie.

„Správný log management je nezávislý technicky a procesně na SIEM řešení, tedy při nedostupnosti SIEMu se neztrácí logy, jeho výkon a parametry je možné škálovat bez ohledu na požadavky SIEMu. Reálné výkonnostní požadavky na log management jsou 2 až 10x větší než na SIEM. Požadovaný způsob implementace log management systému do interního prostředí organizace vychází z dobré praxe a zkušeností z organizací obdobné velikosti a pokračováním využití případného SIEM systému,“ uvedl zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

Předběžnou nabídku podali tři účastníci, s nimiž začala hodnoticí komise jednat. Pro hodnocení nabídek byla stanovena následující hodnoticí kritéria: 60 % nabídková cena a 40 % kvalita technického řešení. K uzavření smlouvy pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby proto komise vyhodnotila účastníka AXENTA, a. s.
Plnění předmětu veřejné zakázky vyjde na 6 978 070 Kč včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.