Přeskočit na obsah

Město uzavře smlouvu na systém log management

05. ledna 2022
Radní dnes schválili smlouvu mezi statutárním městem Brnem a AXENTA, a. s., jejímž předmětem je dodávka nástroje pro sběr informací (tzv. log management), včetně archivačního systému pro archivaci logů, vyhotovení implementační studie, přizpůsobení a implementace tohoto log managementu, zajištění jeho údržby, podpory a rozvoje. Zakázka byla vysoutěžena za cenu téměř 7 milionů Kč včetně DPH za více než pětileté období.

Magistrát města Brna chce touto zakázkou začít s budováním centrálního bezpečnostního systému. Log management je určený nejen pro samotnou instituci, ale i pro městské části a městské organizace, kterým bude rovněž zajišťovat plnění technických bezpečnostních opatření v rámci systému řízení bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů a technologií Smart City. Do budoucna se může stát základem pro analýzu chování IT systémů celého statutárního města Brna.

„Log management systém je důležitý prvek bezpečnostní architektury, který funguje jednak v roli koncentrátoru pro sběr informací provozních i bezpečnostních z ICT komponent celého systému, jednak jako analytický nástroj s dalšími funkcemi. Kromě agregace a ukládání dat tedy umožní při vhodně zvolených prvcích a implementaci i základní analýzy a vyhodnocení včetně notifikačních služeb pro oprávněné uživatele, kteří tyto komponenty spravují. To přispívá ke zvýšení kvality provozu ICT i k jeho zabezpečení díky monitorování a ukázání trendů v provozních charakteristikách. To je důležité i z pohledu bezpečnostního, protože upozorní zainteresované na potenciální problém či incident včasným varováním,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Implementace log management systému (nástroje pro zaznamenávání činnosti) má tedy za cíl centralizovat ukládání logů (záznamů o událostech) ze všech určených prvků infrastruktury a systémů včetně archivace po určenou dobu. Zároveň na základní úrovni při vhodné implementaci zajistí základní bezpečnostní upozornění na stavy, které znamenají odchylku od normálního provozu, a signalizuje potenciální nebezpečí. Systém je nezbytný pro následné nasazení systému Security Information & Event Management (SIEM), který nasbírané události vyhodnocuje a poukazuje na anomálie.

„Správný log management je nezávislý technicky a procesně na SIEM řešení, tedy při nedostupnosti SIEMu se neztrácí logy, jeho výkon a parametry je možné škálovat bez ohledu na požadavky SIEMu. Reálné výkonnostní požadavky na log management jsou 2 až 10x větší než na SIEM. Požadovaný způsob implementace log management systému do interního prostředí organizace vychází z dobré praxe a zkušeností z organizací obdobné velikosti a pokračováním využití případného SIEM systému,“ uvedl zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

Předběžnou nabídku podali tři účastníci, s nimiž začala hodnoticí komise jednat. Pro hodnocení nabídek byla stanovena následující hodnoticí kritéria: 60 % nabídková cena a 40 % kvalita technického řešení. K uzavření smlouvy pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby proto komise vyhodnotila účastníka AXENTA, a. s.
Plnění předmětu veřejné zakázky vyjde na 6 978 070 Kč včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.