Přeskočit na obsah

Město uzavře smlouvu na systém log management

05. ledna 2022
Radní dnes schválili smlouvu mezi statutárním městem Brnem a AXENTA, a. s., jejímž předmětem je dodávka nástroje pro sběr informací (tzv. log management), včetně archivačního systému pro archivaci logů, vyhotovení implementační studie, přizpůsobení a implementace tohoto log managementu, zajištění jeho údržby, podpory a rozvoje. Zakázka byla vysoutěžena za cenu téměř 7 milionů Kč včetně DPH za více než pětileté období.

Magistrát města Brna chce touto zakázkou začít s budováním centrálního bezpečnostního systému. Log management je určený nejen pro samotnou instituci, ale i pro městské části a městské organizace, kterým bude rovněž zajišťovat plnění technických bezpečnostních opatření v rámci systému řízení bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů a technologií Smart City. Do budoucna se může stát základem pro analýzu chování IT systémů celého statutárního města Brna.

„Log management systém je důležitý prvek bezpečnostní architektury, který funguje jednak v roli koncentrátoru pro sběr informací provozních i bezpečnostních z ICT komponent celého systému, jednak jako analytický nástroj s dalšími funkcemi. Kromě agregace a ukládání dat tedy umožní při vhodně zvolených prvcích a implementaci i základní analýzy a vyhodnocení včetně notifikačních služeb pro oprávněné uživatele, kteří tyto komponenty spravují. To přispívá ke zvýšení kvality provozu ICT i k jeho zabezpečení díky monitorování a ukázání trendů v provozních charakteristikách. To je důležité i z pohledu bezpečnostního, protože upozorní zainteresované na potenciální problém či incident včasným varováním,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Implementace log management systému (nástroje pro zaznamenávání činnosti) má tedy za cíl centralizovat ukládání logů (záznamů o událostech) ze všech určených prvků infrastruktury a systémů včetně archivace po určenou dobu. Zároveň na základní úrovni při vhodné implementaci zajistí základní bezpečnostní upozornění na stavy, které znamenají odchylku od normálního provozu, a signalizuje potenciální nebezpečí. Systém je nezbytný pro následné nasazení systému Security Information & Event Management (SIEM), který nasbírané události vyhodnocuje a poukazuje na anomálie.

„Správný log management je nezávislý technicky a procesně na SIEM řešení, tedy při nedostupnosti SIEMu se neztrácí logy, jeho výkon a parametry je možné škálovat bez ohledu na požadavky SIEMu. Reálné výkonnostní požadavky na log management jsou 2 až 10x větší než na SIEM. Požadovaný způsob implementace log management systému do interního prostředí organizace vychází z dobré praxe a zkušeností z organizací obdobné velikosti a pokračováním využití případného SIEM systému,“ uvedl zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

Předběžnou nabídku podali tři účastníci, s nimiž začala hodnoticí komise jednat. Pro hodnocení nabídek byla stanovena následující hodnoticí kritéria: 60 % nabídková cena a 40 % kvalita technického řešení. K uzavření smlouvy pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby proto komise vyhodnotila účastníka AXENTA, a. s.
Plnění předmětu veřejné zakázky vyjde na 6 978 070 Kč včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.