Přeskočit na obsah

Město určilo v rámci projektu MAP Brno II prioritní investice v oblasti vzdělávání

26. ledna 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (tzv. MAP), jehož první ročník skončil na podzim roku 2017, pokračuje dál. V rámci projektových aktivit MAP Brno II schválil jeho řídicí výbor dokument, v němž uvádí soupis hlavních investic v oblasti vzdělávání.

„MAP Brno II navazuje na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno: podporuje pokračování vytvořených partnerství, rozvíjí spolupráci mezi školami a aktéry ve vzdělávání a také se zaměřuje na spolupráci MŠ a ZŠ se ZUŠ. Součástí projektu je také aktualizace Strategického rámce MAP Brno, jehož součástí jsou investiční záměry na výstavbu mateřských škol, odborných učeben nebo zajištění projektů neformálního vzdělávání. Záměry jsou zpracovány na období 2021 až 2027, a to dle podmínek Integrovaného regionálního programu. Zařazení těchto projektů je nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání peněz z evropských fondů. Těší mě, že se nám podařilo vytvořit největší místní akční plán rozvoje vzdělávání v Česku,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Investiční záměry se dělí na tři oblasti:
• Předškolní vzdělávání  
• Základní vzdělávání
• Zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení


Strategický rámec MAP Brno

Požadavek na zařazení investice do MAP může vznést jakákoli škola nebo vzdělávací subjekt na území MAP působící v oblasti předškolního, základního a zájmového vzdělávání. Otázka je, kolik prostředků se vzhledem k alokaci na celou ČR podaří získat pro Brno.

„Mezi nejvýznamnější investiční záměry v jednotlivých oblastech na území statutárního města Brna patří například projekty na výstavbu mateřských škol v rozvojových lokalitách města. Jako příklad mohu uvést plánované vybudování pětitřídní mateřské školy na Sadové za 85 milionů korun. Dotace by mohly dosáhnout až 59,5 milionu korun. Další dvě školky s celkem 6 třídami vzniknou v lokalitě Nová Zbrojovka, která v současné době prochází rozsáhlou revitalizací. Počítáme, že by náklady na výstavbu obou zařízení činily 100 milionů korun, dotace by přinesly 70 milionů korun. V příštích letech lze předpokládat i rozvoj lokality Trnitá. I zde počítáme s novou třítřídní mateřskou školou. Její realizace by stála cca 50 milionů korun, evropské dotace by mohly stavbu zafinancovat 35 miliony korun,“ přiblížil Petr Hladík a dodal: „Do Strategického rámce MAP Brno zařazovaly své záměry i soukromé instituce, například Cyrilometodějská církevní základní škola na Lerchově. Zde jsou v plánu nové odborné učebny a bezbariérové úpravy, a to za 38 milionů korun. Kofinancování z dotací by mohlo dosáhnout více než 26 milionů korun.“

Další významnou oblastí jsou investice do základních škol. „V plánu na příštích pět let máme více než 130 projektů, které se zaměřují na budování odborných učeben pro rozvoj cizích jazyků, přírodních věd, práci
s digitálními technologiemi nebo polytechnické vzdělávání. Dále podporujeme propojení škol, budování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro komunitní aktivity nebo rozvoj družin a školních klubů. Za zmínku stojí rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základní škole na náměstí Svornosti. K tomu dále náleží vybudování zázemí pro personál a školní poradenské pracoviště. Projekt za 50 milionů korun má šanci získat dotaci ve výši 35 milionů. Druhým projektem, který chci zmínit, je rozšíření a modernizování základní školy na Pastvinách za 140 milionů korun. Zde bychom mohli z evropských peněz získat až 98 milionů,“
vyjmenoval radní pro oblast školství a místopředseda řídicího výboru MAP II Jaroslav Suchý.

V oblasti neformálního vzdělávání a celoživotního učení jsou důležité projekty Zoo Brno. Jedním ze stěžejních poslání moderních zoologických zahrad je vzdělávání a osvětová činnost. To je zároveň téma, které chce Zoo Brno v následujících letech akcentovat. Díky svému členství v mezinárodních institucích EAZA, WAZA a IZE má brněnská zoologická zahrada přístup k jejich strategickým dokumentům (EAZA Education Standards Document, WAZA World Zoo & Aquarium Conservation Education Strategy a IZE International Zoo Educators Association), ale také závazek záměry těchto odborných dokumentů prosazovat. Cílem je inovovat projekty s důrazem na ochranářské vzdělávání v zoologických zahradách a akváriích, které zvyšují povědomí, spojují lidi s přírodou a motivují k proenvironmentálnímu chování.

„Za zmínku rozhodně stojí komplexní rekonstrukce a modernizace přednáškového sálu a pořízení vybavení a digitálních technologií včetně virtuální reality a science roomu. Součástí projektu za 15 milionů korun je
i oprava sociálního zařízení včetně zajištění bezbariérového přístupu. Druhým neméně zajímavým záměrem je vybudování vzdělávacích pointů v zahradě s důrazem na přírodní vědy a využití moderních technologií. Díky těmto stanovištím vytvoříme zázemí pro kvalitní vzdělávací aktivity v zoo, které budou navazovat na expozice. U tohoto projektu očekáváme náklady 25 milionů korun,“
podotkl Petr Hladík.

Zoo Brno a stanice zájmových činností dlouhodobě klade důraz na využití specifických forem, metod
a prostředků zájmového a neformálního vzdělávání, které umožňuje zoologická zahrada i lokalita, v níž se nachází.

Další informace o projektu MAP II najdete zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-a-mladeze/projekty/projekt-map-ii/.  

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.