Přeskočit na obsah

Město uhradí přes 8 milionů korun na krytí škod způsobených vlivem silného větru

16. listopadu 2021
Brněnští radní na dnešní schůzi souhlasili s poskytnutím finančních prostředků z Fondu krytí škod na uhrazení oprav střechy základní školy a dalších bytových domů v Líšni.

V říjnu 2017 silný vítr značně poškodil střechu na Základní škole Horníkova 1 a také na bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, které jsou v majetku MČ Brno-Líšeň. „Fond krytí škod má město Brno zřízen od roku 1994. Prostředky jsou určeny právě na úhrady škod způsobených nahodilou neodvratitelnou událostí, nezávislou na vůli správců, kterými jsou útvary Magistrátu města Brna, městské části nebo příspěvkové organizace zřízené městem a městskými částmi,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Na základě dodaných kopií faktur za opravy a odstraňování následků havárie městská část Brno-Líšeň vyplatila celkem 8 975 946,55 korun. „Správce majetku však má povinnost podílet se na úhradě škody ve výši 10 %, proto městská část po odečtení spoluúčasti obdrží odškodnění ve výši 8 078 352 korun,“ vysvětlil
1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a pokračoval: „To, že městská část získá finanční prostředky z fondu až nyní, je způsobeno velkým rozsahem poškození a z toho plynoucí delší doby oprav
a také prodlením v projednání případu škodní komisí způsobeným pandemií onemocnění covid-19.“

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.