Přeskočit na obsah

Město souhlasí s výstavbou rodinných domů v Komíně, investor na něj následně převede vybudované sítě a veřejné komunikace

21. července 2021

Více než 25 rodinných domů plánuje soukromý investor postavit v komínské lokalitě vymezené ulicemi Pastviny, Houškova a Uhlířova. Radní se dnes k jeho záměru vyjádřili souhlasně za podmínky, že investor s Brnem uzavře smlouvu vyplývající z nedávno schválených Zásad pro investory a že vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu předá po kolaudaci do majetku města.

„Předkládaný záměr je v souladu s územním plánem, který dané pozemky vymezuje jako plochy čistého bydlení. Celkem tu má vzniknout 34 bytových jednotek různých dispozic a 88 parkovacích stání, z toho 55 v garážích rodinných domů, 27 venkovních na jejich pozemcích a 6 veřejných na ulici. Součástí stavby je i další nutná infrastruktura jako nová, asi 200metrová místní komunikace, která oblast dopravně spojí s ulicí Pastviny, nebo napojení na technickou infrastrukturu, tedy například na splaškovou a dešťovou kanalizaci či vodovodní řad a prodloužení plynovodu, elektrického vedení nebo veřejného osvětlení,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Plánovaný obytný soubor 28 rodinných domů obsahuje samostatně stojící objekty, dvojdomy i řadovou zástavbu. Podle návrhu budou domy podsklepené, se dvěma nadzemními podlažími, garáží a plochou střechou. Dešťové vody z plochých střech domů a z vjezdů do garáží na soukromých parcelách budou odváděny do akumulačních nádrží vybudovaných na zahradách rodinných domů a budou využívány k zálivce zahrad. Dešťové vody ze zpevněných ploch (komunikace, veřejné parkovací plochy) budou svedeny do nové dešťové kanalizace.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.