Přeskočit na obsah

Město souhlasí s výstavbou rodinných domů v Komíně, investor na něj následně převede vybudované sítě a veřejné komunikace

21. července 2021
Více než 25 rodinných domů plánuje soukromý investor postavit v komínské lokalitě vymezené ulicemi Pastviny, Houškova a Uhlířova. Radní se dnes k jeho záměru vyjádřili souhlasně za podmínky, že investor s Brnem uzavře smlouvu vyplývající z nedávno schválených Zásad pro investory a že vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu předá po kolaudaci do majetku města.

„Předkládaný záměr je v souladu s územním plánem, který dané pozemky vymezuje jako plochy čistého bydlení. Celkem tu má vzniknout 34 bytových jednotek různých dispozic a 88 parkovacích stání, z toho 55 v garážích rodinných domů, 27 venkovních na jejich pozemcích a 6 veřejných na ulici. Součástí stavby je i další nutná infrastruktura jako nová, asi 200metrová místní komunikace, která oblast dopravně spojí s ulicí Pastviny, nebo napojení na technickou infrastrukturu, tedy například na splaškovou a dešťovou kanalizaci či vodovodní řad a prodloužení plynovodu, elektrického vedení nebo veřejného osvětlení,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Plánovaný obytný soubor 28 rodinných domů obsahuje samostatně stojící objekty, dvojdomy i řadovou zástavbu. Podle návrhu budou domy podsklepené, se dvěma nadzemními podlažími, garáží a plochou střechou. Dešťové vody z plochých střech domů a z vjezdů do garáží na soukromých parcelách budou odváděny do akumulačních nádrží vybudovaných na zahradách rodinných domů a budou využívány k zálivce zahrad. Dešťové vody ze zpevněných ploch (komunikace, veřejné parkovací plochy) budou svedeny do nové dešťové kanalizace.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.