Přeskočit na obsah

Město se vyjádří k projektu Belle Rock. Požaduje několik záruk

05. května 2021

Mezi ulicemi Jihlavskou a Osovou plánuje soukromý investor výstavbu polyfunkčního objektu nazvaného Belle Rock. V rámci řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i město Brno.

Navrhovaný projekt počítá s výstavbou dvou budov, které budou členěny na několik částí. Objekty budou spojeny společnou podnoží, ve které budou situovány garáže. V domech se budou nacházet plochy obchodu, administrativy, bydlení, provozoven a ubytovacích kapacit. Celkem má být v obou sekcích vybudováno 328 bytových jednotek a 81 studií. V hromadných garážích a na venkovních plochách vznikne 496 parkovacích stání, z nichž bude 471 v podzemí. Jedna část budov bude sloužit jako studentské bydlení s kapacitou 177 lůžek.

Řešené území je dopravně napojeno ze dvou směrů: nově navrženým připojením na stávající komunikaci v ulici Osové a v budoucnu připojením na komunikaci zaústěnou na ulici Labskou. Ta bude realizovaná na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby sousedního investičního záměru nazvaného Západní brána Brno.

„Po investorovi požadujeme, aby posílil dopravní napojení směrem na ulici Jihlavskou a aby s městem Brnem uzavřel plánovací smlouvu, která by řešila záruky na vybudování veřejných prostranství. Dále požadujeme záruku na vybudování části prodlouženého vodovodního řadu a prodlouženého řadu splaškové a dešťové kanalizace, a to včetně retenčních nádrží a vsakovacích zařízení. Smlouva bude také obsahovat požadavek na vybudování dočasného veřejného parkoviště, než bude zahájena 2. etapa výstavby tohoto projektu,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

V plánovací smlouvě budou také obsaženy požadavky specifikované ve vyjádření města, a to na vysázení souvislého stromořadí, realizaci zelených střech nebo na odvodnění a odkanalizování dle požadavků vyplývajících z Generelu odvodnění města Brna a platné legislativy. V dalším stupni projektové dokumentace je také potřeba počítat v místě napojení nové komunikace na ulici Osovou s doplněním chráničky na budoucí světelné signalizační zařízení.

„Před vydáním územního rozhodnutí musí investor stavby uzavřít s městem Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Díky této smlouvě bude městu, stejně jako u sousedního záměru, uhrazen investiční příspěvek, který bude použit na stavbu sedmitřídní mateřské školy,“ přiblížil Filip Chvátal.

Z hlediska Územního plánu města Brna záměr respektuje funkční regulativy jednotlivých ploch, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

V případě uzavření uvedených smluv, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby Belle Rock další připomínky.

Vizualizace: Pelčák a partner architekti

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.