Přeskočit na obsah

Město se vyjádří k další výstavbě v areálu Nové Zbrojovky

31. srpna 2022

Soukromý investor, jímž je společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., má za cíl revitalizovat a proměnit bývalý tovární areál u řeky Svitavy. Nyní investor požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Nová Zbrojovka – Blok D, objekt D2 + D3. 

Předložená dokumentace řeší umístění nové administrativní budovy na pozemcích při ulici Lazaretní. Novostavba bude rozdělena do dvou objektů – D2 (dvě podzemní podlaží a 5 nadzemních) a D3 (dvě podzemní podlaží a osm nadzemních). Budovy budou propojeny ve 3. a 4. podlaží krčkem. V meziprostoru bude průchozí vnitroblok, který bude osázen zelení a bude určen k odpočinku. 

Dopravní napojení je navrženo na plánovanou ulici Na Berance, která bude navazovat na Lazaretní. Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže. Celkově by mělo být vybudováno 1850 m² obchodních ploch, 8970 m² kancelářských ploch a 179 parkovacích stání. 

„Jsem velice rád, že se postupně daří realizovat první nové budovy v areálu Zbrojovky, a to v blízkosti původního vstupu. Z hlediska Územního plánu města Brna respektuje záměr funkční a prostorové regulativy, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním společného rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“. „Dále také požadujeme, aby byly ploché střechy zelené. Tento požadavek je již v záměru obsažen, jedná se nám pouze o pojistku, aby v další fázi projektu nebyla tato záležitost opomenuta,“ doplnil Filip Chvátal

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.

Zářijové zastupitelstvo se bude zabývat návrhem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku v souvislosti s výše zmíněnou stavbou. 

 

 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.