Přeskočit na obsah

Město rozdělilo dotace ve výši přes sto milionů pro neziskové organizace na sociální služby i protidrogovou problematiku

23. února 2022
Město stabilně podporuje nestátní neziskové organizace působící v široké oblasti sociálních služeb. Letos navrhuje podporu ve výši přes 90 milionů. Velkou pozornost věnuje také prevenci drog, zneužívání návykových látek, gamblerství či jinému společensky problematickému chování. Radní doporučili schválit zastupitelům dotace v celkové výši 100,9 milionu korun.

Projekty věnující se sociálním službám Brňané nezbytně potřebují a zároveň je však město samo nemůže v potřebném rozsahu zajistit. Z těchto důvodů podporuje v letošním roce dotací širokou paletu sociálních služeb. Sociální podpora seniorů je pro letošní rok vyčíslena 24,3 miliony korun. Širokou škálu služeb pro lidi s různými typy postižení podpoří Brno částkou 23,5 milionu. 20,8 milionu korun je vyčleněno pro děti a rodiny v krizové situaci. Částka 15,4 milionu korun poputuje na podporu protidrogové prevence, zneužívání návykových látek, gamblerství či boje proti jinému společensky problematickému chování. Projekty pomáhající lidem s duševním onemocněním dostanou 9,5 milionu korun a zbývajících 7,5 milionu poputuje na zajištění služeb pro lidi bez přístřeší či domova.

Navržených více než 90 milionů pro sociální služby v sobě zahrnuje podporu 53 nestátních neziskových organizací a 128 registrovaných sociálních služeb. Tyto služby ve městě zajištuje 949 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty, pro které je zajištěno 921 lůžek (chráněné bydlení, domovy pro seniory či azylové domy pro matky s dětmi či lidi bez přístřeší) a především více než 25 200 podpořených klientů neboli občanů města.

„V každé životní etapě mohou přijít obtížné situace, které někdy dočasně či trvale ovlivňují život člověka. Mohou jimi být věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Pomoci nám v takových chvílích mohou právě sociální služby. Mohou poradit, nasměrovat, podporovat a pomáhat s péčí doma nebo třeba v chráněném bydlení, stejně tak postavit se znovu na nohy a nasměrovat do dalšího života. Široká a dostupná nabídka těchto služeb pro občany města je tedy opravdu klíčová,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Konkrétně se jedná se o služby v oblasti pečovatelských a asistenčních služeb, které umožňují lidem zůstávat a plnohodnotně žít ve svém přirozeném prostředí, domovů pro seniory, denních stacionářů pro lidi s handicapem, preventivních terénních programů, nocleháren, komplexní sociální rehabilitace a dalších. Mezi nejvýznamnější poskytovatele z řad neziskových organizací patří již dlouhodobě Diecézní charita Brno, Práh jižní Morava, Armáda spásy, Naděje, Společnost podané ruce, Betanie, Paspoint, Liga vozíčkářů či Ratolest Brno a mnoho dalších.

Služby nestátních neziskových organizací jsou nedílnou součástí takzvané Základní sítě sociálních služeb města Brna, ve které je pro rok 2022 zařazeno celkem 172 sociálních služeb poskytovaných 68 organizacemi (včetně samotného města). Celkem se jedná o 2 740 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty a 3 256 lůžek v pobytových službách.

Protidrogové dotační programy
„Samostatnou oblastí, které město věnuje zvýšenou pozornost, je oblast drog a závislostí. V Brně by nově měla vzniknout městská protidrogová komise, která zajistí multidisciplinární řešení tohoto palčivého tématu. Ta bude složená ze zástupců Brna, státní i městské policie a starostů městských částí. Tento orgán bude vystupovat jednotně a společně budeme hledat funkční řešení pro vzrůstající počet závislých na návykových látkách,“ doplnila Markéta Vaňková.

Pro zdravotnická zařízení, která poskytují podporu drogově závislým, bylo pro tento rok radními vyčleněno 2 377 000 korun. Dotace půjde do Psychiatrické nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno, které se věnují pomoci závislým na psychotropních látkách a specializují se na detoxifikaci jedince, a to jak dospělého člověka, tak i dětí a mládeže v Krizovém centru, kde je pro tyto účely vyhrazeno 8–10 lůžek. Součástí centra je i nonstop Linka naděje první psychiatrické a psychologické pomoci.

„Zbylá částka poputuje ke třem nestátním neziskovým organizacím, Společnosti Podané ruce, RENADI a Kunštát PRO FUTURO. Jejich projekty se zaměřují mimo jiné na nízkoprahovou pomoc, která je otevřena všem a dostupnost je u ní opravdu klíčová, dále na terapeutické centrum pro závislé nebo komplexní péči pro gamblery či mobilní aplikaci Čára. Pozornost bude dále věnována prevenci sázení v on-line prostředí, v prostředí nočního života a zábavy a nově i vzdělávání pro rodiče a pedagogy,“ uzavírá Markéta Vaňková.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.