Přeskočit na obsah

Město řeší problémy s jednáním stavebních firem. Nedodržují termíny dokončení a žádosti o posunutí odevzdání díla podávají s velkým zpožděním

11. listopadu 2020
Do 11. srpna 2020 měla společnost VV TOP, s. r. o., podle smlouvy, kterou s městem uzavřela, vyměnit 8 oken v magistrátní administrativní budově na Husově 3. Práce však neprovedla, a až více než dva měsíce poté, co mělo být dílo dokončeno, poslala na Odbor správy majetku MMB žádost o prodloužení termínu plnění díla do 30. listopadu 2020. Podobná situace je i u bytového domu Jánská 18, kde Rada města Brna v červenci loňského roku vybrala na opravu uličního parteru nabídku společnosti ISS stavtrade, s. r. o. Dílo mělo být dokončeno do 23. března 2020. U této zakázky byla na MMB doručena žádost o prodloužení termínu do 10. 11. 2020 až 27. října 2020. Brněnští radní žádosti posoudili a k prodloužení termínu neshledali důvod.

V magistrátní administrativní budově na Husově 3, kterou spravuje Odbor správy majetku MMB, je třeba vyměnit 8 starých oken, která jsou v havarijním stavu. V dubnu 2020 vybrala Rada města Brna pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Husova 3 – výměna oken“ nabídku společnosti VV TOP. Ve smlouvě, která byla poté uzavřena a nabyla účinnosti 19. května 2020, byl stanoven termín plnění do 12 týdnů od účinnosti smlouvy. Dílo v hodnotě 354 349,28 Kč bez DPH tedy mělo být dokončeno do 11. srpna 2020, což se nestalo.
Odboru správy majetku byla 20. října 2020 doručena žádost společnosti VV TOP o prodloužení termínu doby plnění do 30. 11. 2020.

Na opravu parteru funkcionalistického nájemního bytového domu Jánská 18 Rada města Brna vybrala v červenci loňského roku nabídku společnosti ISS stavtrade. Dílo v hodnotě 5 024 793,92 Kč bez DPH mělo být dokončeno do 23. března 2020. U této zakázky byla na MMB doručena žádost o prodloužení termínu až 27. října 2020 s tím, že důvodem posunutí termínu jsou nepředvídatelné komplikace při realizaci stavby způsobené důsledky koronavirové pandemie, kdy došlo k zastavení dodávek výrobců smaltovaných a ohýbaných skel obkladu fasády a současně k výrazným organizačním komplikacím při vlastní realizaci stavby.

Členové Rady města Brna vzali na vědomí a projednali žádosti obou společností. Po důkladném uvážení všech okolností neschválili uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „Husova 3 – výměna oken“ mezi statutárním městem Brnem a společností VV TOP a nesouhlasili ani s prodloužením termínu plnění díla u veřejné zakázky malého rozsahu „Jánská 18 – opravy uličního parteru“. Společnost ISS stavtrade poslala žádost o dodatek ke smlouvě o dílo až sedm měsíců po původně sjednaném termínu dokončení díla a prodloužení plnění díla má vliv na případné slevy z nájemného.

„Při uzavření smlouvy se smluvní strany u obou zakázek dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, zaplatí zhotovitel, tedy společnost VV TOP, s. r. o., i ISS stavtrade, s. r. o., objednateli, tedy městu Brnu, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z uvedené ceny za každý den prodlení. Nepovažuji za seriózní jednání ze strany společností, že o prodloužení termínu požádaly až po tak dlouhé době, kdy měly dílo splnit. Navíc v souvislosti s opravami domu Jánská 18 v současné době eviduje Odbor správy majetku MMB dvě žádosti nájemců nebytových prostor o slevu z nájemného po dobu realizace prací ve výši cca 270 000,- Kč. Smluvní partneři města si musí zvyknout na to, že uzavřené smlouvy jsou od toho, aby se řádně plnily, a že jejich řádné plnění bude město nekompromisně vyžadovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Oliva.   

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.