Přeskočit na obsah

Město řeší problémy s jednáním stavebních firem. Nedodržují termíny dokončení a žádosti o posunutí odevzdání díla podávají s velkým zpožděním

11. listopadu 2020

Do 11. srpna 2020 měla společnost VV TOP, s. r. o., podle smlouvy, kterou s městem uzavřela, vyměnit 8 oken v magistrátní administrativní budově na Husově 3. Práce však neprovedla, a až více než dva měsíce poté, co mělo být dílo dokončeno, poslala na Odbor správy majetku MMB žádost o prodloužení termínu plnění díla do 30. listopadu 2020. Podobná situace je i u bytového domu Jánská 18, kde Rada města Brna v červenci loňského roku vybrala na opravu uličního parteru nabídku společnosti ISS stavtrade, s. r. o. Dílo mělo být dokončeno do 23. března 2020. U této zakázky byla na MMB doručena žádost o prodloužení termínu do 10. 11. 2020 až 27. října 2020. Brněnští radní žádosti posoudili a k prodloužení termínu neshledali důvod.

V magistrátní administrativní budově na Husově 3, kterou spravuje Odbor správy majetku MMB, je třeba vyměnit 8 starých oken, která jsou v havarijním stavu. V dubnu 2020 vybrala Rada města Brna pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Husova 3 – výměna oken“ nabídku společnosti VV TOP. Ve smlouvě, která byla poté uzavřena a nabyla účinnosti 19. května 2020, byl stanoven termín plnění do 12 týdnů od účinnosti smlouvy. Dílo v hodnotě 354 349,28 Kč bez DPH tedy mělo být dokončeno do 11. srpna 2020, což se nestalo.
Odboru správy majetku byla 20. října 2020 doručena žádost společnosti VV TOP o prodloužení termínu doby plnění do 30. 11. 2020.

Na opravu parteru funkcionalistického nájemního bytového domu Jánská 18 Rada města Brna vybrala v červenci loňského roku nabídku společnosti ISS stavtrade. Dílo v hodnotě 5 024 793,92 Kč bez DPH mělo být dokončeno do 23. března 2020. U této zakázky byla na MMB doručena žádost o prodloužení termínu až 27. října 2020 s tím, že důvodem posunutí termínu jsou nepředvídatelné komplikace při realizaci stavby způsobené důsledky koronavirové pandemie, kdy došlo k zastavení dodávek výrobců smaltovaných a ohýbaných skel obkladu fasády a současně k výrazným organizačním komplikacím při vlastní realizaci stavby.

Členové Rady města Brna vzali na vědomí a projednali žádosti obou společností. Po důkladném uvážení všech okolností neschválili uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „Husova 3 – výměna oken“ mezi statutárním městem Brnem a společností VV TOP a nesouhlasili ani s prodloužením termínu plnění díla u veřejné zakázky malého rozsahu „Jánská 18 – opravy uličního parteru“. Společnost ISS stavtrade poslala žádost o dodatek ke smlouvě o dílo až sedm měsíců po původně sjednaném termínu dokončení díla a prodloužení plnění díla má vliv na případné slevy z nájemného.

„Při uzavření smlouvy se smluvní strany u obou zakázek dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, zaplatí zhotovitel, tedy společnost VV TOP, s. r. o., i ISS stavtrade, s. r. o., objednateli, tedy městu Brnu, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z uvedené ceny za každý den prodlení. Nepovažuji za seriózní jednání ze strany společností, že o prodloužení termínu požádaly až po tak dlouhé době, kdy měly dílo splnit. Navíc v souvislosti s opravami domu Jánská 18 v současné době eviduje Odbor správy majetku MMB dvě žádosti nájemců nebytových prostor o slevu z nájemného po dobu realizace prací ve výši cca 270 000,- Kč. Smluvní partneři města si musí zvyknout na to, že uzavřené smlouvy jsou od toho, aby se řádně plnily, a že jejich řádné plnění bude město nekompromisně vyžadovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Oliva.   

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.