Přeskočit na obsah

Město připravuje pozemky v okolí Svratky na výstavbu protipovodňových opatření

13. května 2021
Do další fáze vstupuje projekt protipovodňových opatření na řece Svratce VII a VIII. Radní dnes schválili dva body týkající se těchto etap. První se týká přípravy na realizaci opatření v prostoru bývalé TJ Favorit na Bauerově ulici – společnost Veřejná zeleň města Brna zajistí vyklizení areálu. Druhý bod schvaluje výpůjčku pozemků dotčených budoucími protipovodňovými opatřeními z majetků České republiky ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

„Díky vynikající spolupráci s vedením Ředitelství silnic a dálnic vznikla smlouva i všechny její detaily naprosto hladce. Pozemky v okolí Svratky tak bude město moci využívat při stavbě protipovodňových opatření po dobu 36 měsíců ode dne zahájení vlastní stavby. Během nich vznikne v úseku od koupaliště Riviéra po železniční viadukt u ulice Uhelná série opatření, která zamezí povodním, revitalizují vodní tok a přispějí k jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Vypůjčené pozemky budou pomáhat při samotné realizaci protipovodňových opatření, hlavně přes ně pojede veškerá nutná technika přímo ke korytu řeky. ŘSD ČR poskytne půjčku bezplatně ode dne zahájení stavby na 36 měsíců. Sedmá a osmá etapa revitalizace řeky a protipovodňových opatření se dotkne katastrálního území Pisárek, Štýřic a Starého Brna. Svratka bude nově přístupná z obou dvou stran, vzniknou stezky pro cyklisty i pěší, postaví se nová budova kolonády. Současně vzniknou také zemní hráze, rozvolní se koryta řeky a přesunou se inženýrské sítě. Celkové náklady těchto dvou etap jsou vyčísleny na 1,67 miliardy korun a velká část by měla být hrazena z dotace Evropské unie. 

„Dalším krokem ke zdárnému startu stavby protipovodňových opatření na Svratce je příprava prostoru bývalé TJ Favorit. Pozemek, který město koupilo v roce 2019, se nachází na ulici Bauerova. Po ukončení všech nájemních smluv musí Brno přistoupit k vyklizení této plochy, aby mohla začít revitalizace řeky. Odstranění skládky, náletových dřevin i všech dalších nevyhovujících objektů zajistí společnost Veřejná zeleň města Brna, která práce vyčíslila na 916 770 korun bez DPH. Zároveň je areál nově hlídán, aby se zamezilo vzniku dalších skládek. Tyto kroky jsou nezbytné k pokračování stavby protipovodňových opatření,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.  

Ačkoli město Brno koupilo areál již v roce 2019, působily zde sportovní spolky na základě dlouhodobých nájemních smluv. Ty bylo nutné nechat doběhnout a už neprodlužovat. TJ Favorit byl tedy fakticky bez závazků až v letošním roce. Protože v době fungování prostoru nebyl areál nijak uzavírán a ani původní nájemci nevystěhovali veškerý majetek, musí město před zahájením stavebních prací nechat areál vyklidit, zajistit likvidaci skládek, suti nebo náletových dřevin. „Strhnout musíme i všechny objekty, které v areálu stojí a brání výstavbě protipovodňových opatření. Na svém místě zůstane pouze jediný dům, jehož umístění vyhovuje nárokům pro další využití. Budova bude sloužit jako restaurace v blízkosti řeky,“ dodal Petr Hladík. 

Město mohlo v tomto případě přistoupit k vybrání zhotovitele bez veřejné zakázky, protože to vztah statutárního města Brna a Veřejné zeleně města Brna dovoluje podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tzv. vertikální spolupráci). Veřejná zeleň města Brna je totiž vnitřní společností města a zadavatelem zakázek je také téměř výhradně Brno. 

  Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 162 mobil: +420 773 785 318

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.