Přeskočit na obsah

Město připravuje pozemky v okolí Svratky na výstavbu protipovodňových opatření

13. května 2021
Do další fáze vstupuje projekt protipovodňových opatření na řece Svratce VII a VIII. Radní dnes schválili dva body týkající se těchto etap. První se týká přípravy na realizaci opatření v prostoru bývalé TJ Favorit na Bauerově ulici – společnost Veřejná zeleň města Brna zajistí vyklizení areálu. Druhý bod schvaluje výpůjčku pozemků dotčených budoucími protipovodňovými opatřeními z majetků České republiky ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

„Díky vynikající spolupráci s vedením Ředitelství silnic a dálnic vznikla smlouva i všechny její detaily naprosto hladce. Pozemky v okolí Svratky tak bude město moci využívat při stavbě protipovodňových opatření po dobu 36 měsíců ode dne zahájení vlastní stavby. Během nich vznikne v úseku od koupaliště Riviéra po železniční viadukt u ulice Uhelná série opatření, která zamezí povodním, revitalizují vodní tok a přispějí k jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Vypůjčené pozemky budou pomáhat při samotné realizaci protipovodňových opatření, hlavně přes ně pojede veškerá nutná technika přímo ke korytu řeky. ŘSD ČR poskytne půjčku bezplatně ode dne zahájení stavby na 36 měsíců. Sedmá a osmá etapa revitalizace řeky a protipovodňových opatření se dotkne katastrálního území Pisárek, Štýřic a Starého Brna. Svratka bude nově přístupná z obou dvou stran, vzniknou stezky pro cyklisty i pěší, postaví se nová budova kolonády. Současně vzniknou také zemní hráze, rozvolní se koryta řeky a přesunou se inženýrské sítě. Celkové náklady těchto dvou etap jsou vyčísleny na 1,67 miliardy korun a velká část by měla být hrazena z dotace Evropské unie. 

„Dalším krokem ke zdárnému startu stavby protipovodňových opatření na Svratce je příprava prostoru bývalé TJ Favorit. Pozemek, který město koupilo v roce 2019, se nachází na ulici Bauerova. Po ukončení všech nájemních smluv musí Brno přistoupit k vyklizení této plochy, aby mohla začít revitalizace řeky. Odstranění skládky, náletových dřevin i všech dalších nevyhovujících objektů zajistí společnost Veřejná zeleň města Brna, která práce vyčíslila na 916 770 korun bez DPH. Zároveň je areál nově hlídán, aby se zamezilo vzniku dalších skládek. Tyto kroky jsou nezbytné k pokračování stavby protipovodňových opatření,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.  

Ačkoli město Brno koupilo areál již v roce 2019, působily zde sportovní spolky na základě dlouhodobých nájemních smluv. Ty bylo nutné nechat doběhnout a už neprodlužovat. TJ Favorit byl tedy fakticky bez závazků až v letošním roce. Protože v době fungování prostoru nebyl areál nijak uzavírán a ani původní nájemci nevystěhovali veškerý majetek, musí město před zahájením stavebních prací nechat areál vyklidit, zajistit likvidaci skládek, suti nebo náletových dřevin. „Strhnout musíme i všechny objekty, které v areálu stojí a brání výstavbě protipovodňových opatření. Na svém místě zůstane pouze jediný dům, jehož umístění vyhovuje nárokům pro další využití. Budova bude sloužit jako restaurace v blízkosti řeky,“ dodal Petr Hladík. 

Město mohlo v tomto případě přistoupit k vybrání zhotovitele bez veřejné zakázky, protože to vztah statutárního města Brna a Veřejné zeleně města Brna dovoluje podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tzv. vertikální spolupráci). Veřejná zeleň města Brna je totiž vnitřní společností města a zadavatelem zakázek je také téměř výhradně Brno. 

  Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 162 mobil: +420 773 785 318

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.