Město připravuje asanaci svahu nad stezkou Zouvalka na Brněnské přehradě

  • 04. srpna 2021
V loňském roce byla uvedena do provozu pěší stezka Zouvalka na Brněnské přehradě. Na základě geotechnického průzkumu město nyní připravuje asanaci svahu nad novou lávkou.

„Předchozí stav stezky na levém břehu Brněnské přehrady byl nevyhovující a v některých místech i nebezpečný. Díky terénním úpravám zde vznikla nová lávka a další část chodníků byla zpevněna. Po otevření došlo k výraznému nárůstu počtu chodců, který znamená větší zátěž pro podloží v dané lokalitě. Z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat geotechnický průzkum svahu, na jehož základě jsme vytipovali místa, která vyžadují zabezpečení nebo jiné úpravy,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na dnešním zasedání rada souhlasila se zpracováním investičního záměru na sanaci svahů při chodníku v lokalitě Zouvalka. „Samotná investice se vztahuje k území, ve kterém se nachází nová dřevěná lávka. Rozdělena bude na šest částí, pro které budou navržena specifická opatření. Hlavním cílem je zajistit větší bezpečnost chodcům. Předběžně jsme náklady vyčíslili na 2 až 3 miliony korun,“ dodal Petr Hladík.

Více o loňských úpravách stezky najdete v článku na webu města: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/stezka-zouvalka-na-prehrade-ozije-diky-rekonstrukci-bude-bezpecnejsi/.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy