Město připravilo novou vyhlášku o poplatku za odpad

  • 02. června 2021
Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu vydat novou vyhlášku o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Zareagovala tak na změnu příslušné legislativy. Nová vyhláška nahradí tu původní v celém rozsahu, výše poplatku za odpad se měnit nebude. Kromě dosavadních osvobození přibydou i některá nová, a to přímo ze zákona.

Nový materiál zohledňuje zejména změnu pojmenování poplatku za komunální odpad, zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí, rozšíření osvobození od placení poplatku a další.

„Ačkoliv se od roku 2016 neustále zvyšuje množství komunálního odpadu města Brna, rozhodli jsme se zachovat současnou výši poplatku. Domníváme se, že zejména dnes, v kritické době, kdy řada občanů čelí ekonomickým potížím, není žádoucí ztěžovat jim život dalšími finančními náklady,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

„Základní sazba zůstane ve výši 670 Kč za rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném kalendářním roce neoslaví čtyři a více let věku, dále senioři ve věku 70 let a více, lidé mající trvalý pobyt na úřední adrese nebo ti ve výkonu trestu, vyjma domácího vězení. Platit nemusí ani poplatníci s trvalým pobytem v Brně, kteří vlastní stavbu pro rekreaci, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba (mimobrněnští vlastníci musí platit i za vlastnictví takové stavby), dále děti, které mají nařízenou ústavní výchovu, nebo osoby umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo lidé, kteří jsou umístěni v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Rodiny, které mají více než dvě děti, nemusejí za třetí a další děti platit poplatek, a to za určitých podmínek uvedených ve vyhlášce,“ podotkl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Nově ale budou mezi poplatníky spadat i právnické osoby vlastnící byt či dům, v němž není hlášena žádná fyzická osoba. To by se dle praxe mohlo týkat asi 4 000 právnických osob.“

Nová vyhláška by měla platit od 1. ledna 2022.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy