Přeskočit na obsah

Město přihlásí bytový komplex na Vojtově do soutěže o Zvláštní cenu Opera Civitatem. Ta bude udělena za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější stavby z uplynulých 30 let

23. června 2021
Brněnští radní dnes odsouhlasili podání přihlášky do soutěže o Zvláštní cenu Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Do klání o cenu v kategorii Městské bydlení, která má být udělena za výjimečný stavební počin ve městech nad 5 000 obyvatel v rámci projektu Architecture Week Praha, nominovali stavbu Bytové domy Vojtova.

Soutěž je pořádána pro podporu rozvoje architektury a stavební kultury měst s cílem zvyšovat úroveň a kvalitu komplexního vystavěného prostředí. Měla by ukázat ty nejlepší výsledky dosahované na poli zlepšování kvality života občanů měst a obcí i jejich návštěvníků. Ceny se městům udělují za nejvýznamnější a nejprospěšnější realizace vedoucí k prosperitě jejich občanů a návštěvníků v letech 1991–2021. Může se jednat o stavby společenské, sociální, kulturní, sportovní. Stavby občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, pěších a klidových zón, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny města nebo i sakrální stavby.

„Jedním z posuzovaných kritérií je městské bydlení a jeho začlenění do struktury města. Právě komplex bytových domů na ulici Vojtova je skvělým příkladem posílení reurbanizace, tedy rozvoje funkce bydlení přímo v zastavěném území a zachování kompaktnosti města. Proto jsme se stavbu rozhodli do soutěže přihlásit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit klidné a kultivované nájemní bydlení založené na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství, tedy formy sdíleného nájemního bydlení. Život v domě není založen na nutnosti, ale na možnostech a vlastní iniciativě nájemníků, jejich vzájemné podpoře a solidaritě. Výsledkem je pocit bezpečí a dostupná pomoc v případě potřeby. Sdílené bydlení snižuje pocity odloučenosti a staří lidé si díky němu nebudou připadat osaměle,“ zdůvodnil návrh na podání přihlášky náměstek primátorky Jiří Oliva.

V bytových domech Vojtova 7 a 9 se nachází celkem 116 malometrážních nájemních bytů, které jsou určeny pro seniory starší 65 let, pro mladé rodiny jako startovací byty; 14 bytů je bezbariérových a 2 jsou určeny pro sociálně slabé. V bytovém domě Vojtova 7 se kromě 43 bytů nachází pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kulturní a vzdělávací středisko (Kávéeska), Centrum sociálních služeb – sídlo pečovatelské služby a budoucí kavárna. „Součástí komplexu je také veřejný park s dětským hřištěm, fitparkem, klecovým hřištěm pro míčové hry a odpočinkovými zónami s lavičkami a dostatkem zeleně. Jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií,“ doplnil informace náměstek Jiří Oliva.

Knihovna Jiřího Mahena – pobočka Vojtova

Pobočka Vojtova je nejnovější pobočkou KJM. Disponuje nejen krásnými vnitřními prostorami ve žlutém tónu, ale i útulnou venkovní terasou. Nabízí velký hrací koutek pro děti a zázemí pro rodiče ve spolupráci s Family point. Na besedy a přednášky zde byl vytvořen velký sál a z dotace Ministerstva kultury ČR byla zakoupena i interaktivní tabule.

Kromě knih, jejichž nabídku mohou čtenáři ovlivnit prostřednictvím krabičky přání, kam je možné dávat vzkazy s tipy na požadované tituly, je zde možné zapůjčit také CD s mluveným slovem nebo deskové hry pro všechny věkové kategorie. Lidé zde mohou nejenom využívat výpůjční a informační služby, ale mohou přijít i na hry a akce. Pobočka je kupříkladu zapojena do soutěže s názvem Velké putování za poznáním Knihovny Jiřího Mahena, kdy soutěžící musí navštívit alespoň 12 poboček, a to v době od 1. 6. do 30. 9. 2021, splnit na každé úkol a získat za něj symbolický znak. Každý, kdo odevzdá průkaz s dvanácti znaky, získá malý dárek a bude mít šanci vyhrát větší cenu. Pro děti je zde celoroční akce Lovci perel a pro ty nejmenší a jejich rodiče projekt Bookstart. Dále knihovna spolupracuje s několika autory a nakladatelstvími, kteří budou mít autorská čtení nebo křty svých nových publikací. Momentálně se domlouvá spolupráci s nakladatelstvím Jota a s Blankou Hoškovou. Autorské čtení zde bude mít 24. 6. Dagmar Digma Čechová a svou prvotinu u nás během tohoto roku představí i Alena Heindrichová. V rámci akce Noc s Andersenem zde bude mít besedu ilustrátor Pavel Čech. V plánu jsou také akce a besedy jako například Deskohraní, cestovatelské besedy, beseda Muzea romské kultury, přednáška o udržitelnosti zeleně, učení relaxačních technik a tréninky paměti.

A jelikož byl bytový komplex postaven na archeologickém nalezišti, vznikla spolupráce se společností Archaia a jejími archeology, která bude zahrnovat sérii přednášek na téma brněnské historie a pravděpodobně také den otevřených dveří na novém archeologickém výzkumu vedle knihovny.

Pečovatelská služba Brno-střed, Vojtova 7 (Centrum sociálních služeb, p.o.)

Středisko pečovatelské služby působí na Vojtově od 1. března a nabízí 2 registrované sociální služby – pečovatelskou službu a denní stacionář. Pečovatelská služba zajišťuje péči terénní (např. pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití, běžné nákupy a pochůzky, doprovod uživatelů) i ambulantní (např. koupele uživatelů ve střediscích osobní hygieny, praní a žehlení prádla). Denní kapacita služby je 400 uživatelů. Denní stacionář poskytuje ambulantní služby seniorům, kteří nechtějí nebo nemohou být sami ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc jiné osoby. Kapacita stacionáře je 10 klientů, zatím není zcela naplněna. Více informací je na webu https://css.brno.cz/ps-stred.

Kávéeska – kulturní a vzdělávací středisko MČ Brno-střed

Kávéeska využívá nové kancelářské zázemí na Vojtově od dubna. Od května pak začala příprava programu

volnočasového centra pro rodiny s dětmi a především, s ohledem na určení bytového komplexu, pro seniory. Již během prázdnin bude možné zajít na cvičení pro seniory nebo přednášky, plný provoz volnočasového centra začne v září, i díky podpoře MPSV z programu Obec přátelská seniorům a Obec přátelská rodině. Naplánovány jsou výtvarné, hudební a pohybové kroužky pro děti, dětský klub, přednášky, kurzy a cvičení pro seniory, dále víkendové akce a mezigenerační setkávání nejen v prostorách Kávéesky, ale i ve venkovním prostoru bytového komplexu. Více na www.kaveeska.cz. 

Bytové domy Vojtova

Stavební pozemek ve vlastnictví statutárního města Brna byl v minulosti pronajat přepravní firmě, která nepříznivě ovlivňovala území kamionovou dopravou. Vzhledem ke skutečnosti, že toto využití nebylo v souladu s Územním plánem města Brna, zadal Bytový odbor Magistrátu města Brna již v roce 2005 zpracování objemové studie na prověření možnosti výstavby bytových domů v této lokalitě.

Ta prokázala možnost výstavby bez větších nákladů do dopravní a technické infrastruktury, a tak byly podniknuty kroky k přípravě území pro výstavbu. V roce 2009 byla ukončena nájemní smlouva se spediční firmou a v letech 2009–2010 provedlo statutární město Brno demolici stávajících objektů a dekontaminaci půdy. Následně po odstranění původních staveb až do doby zahájení záchranného archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě bytových domů, sloužil pozemek k parkování osobních aut při konání sportovních utkání v blízké sportovní hale. V roce 2011 byl v této lokalitě schválen záměr výstavby dvou bytových domů s veřejným parkem. V roce 2012 byla vyhlášena soutěž o architektonický návrh zástavby této lokality. Hodnoticí komisí byl vybrán návrh architektonické kanceláře Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant stavby společnost S-projekt plus a.s. V lokalitě byla na základě předběžného zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu prováděného v rámci přípravy stavby potvrzena nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu, který trval téměř 2 roky. V červenci 2018 byla zahájena výstavba dvou bytových domů situovaných při východní a západní straně pozemku. V listopadu 2020 byly bytové domy včetně veřejného parku a parkoviště v areálu i při ulicích Havlenova a Grmelova dokončeny a zkolaudovány. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem STRABAG, a.s., SYNER, s.r.o., a IMOS Brno, a.s. Celkové náklady na výstavbu činily 530 milionů korun včetně DPH a včetně všech projektových nákladů a nákladů na archeologický průzkum.

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.