Přeskočit na obsah

Město přihlásí bytový komplex na Vojtově do soutěže o Zvláštní cenu Opera Civitatem. Ta bude udělena za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější stavby z uplynulých 30 let

23. června 2021

Brněnští radní dnes odsouhlasili podání přihlášky do soutěže o Zvláštní cenu Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Do klání o cenu v kategorii Městské bydlení, která má být udělena za výjimečný stavební počin ve městech nad 5 000 obyvatel v rámci projektu Architecture Week Praha, nominovali stavbu Bytové domy Vojtova.

Soutěž je pořádána pro podporu rozvoje architektury a stavební kultury měst s cílem zvyšovat úroveň a kvalitu komplexního vystavěného prostředí. Měla by ukázat ty nejlepší výsledky dosahované na poli zlepšování kvality života občanů měst a obcí i jejich návštěvníků. Ceny se městům udělují za nejvýznamnější a nejprospěšnější realizace vedoucí k prosperitě jejich občanů a návštěvníků v letech 1991–2021. Může se jednat o stavby společenské, sociální, kulturní, sportovní. Stavby občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, pěších a klidových zón, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny města nebo i sakrální stavby.

„Jedním z posuzovaných kritérií je městské bydlení a jeho začlenění do struktury města. Právě komplex bytových domů na ulici Vojtova je skvělým příkladem posílení reurbanizace, tedy rozvoje funkce bydlení přímo v zastavěném území a zachování kompaktnosti města. Proto jsme se stavbu rozhodli do soutěže přihlásit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit klidné a kultivované nájemní bydlení založené na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství, tedy formy sdíleného nájemního bydlení. Život v domě není založen na nutnosti, ale na možnostech a vlastní iniciativě nájemníků, jejich vzájemné podpoře a solidaritě. Výsledkem je pocit bezpečí a dostupná pomoc v případě potřeby. Sdílené bydlení snižuje pocity odloučenosti a staří lidé si díky němu nebudou připadat osaměle,“ zdůvodnil návrh na podání přihlášky náměstek primátorky Jiří Oliva.

V bytových domech Vojtova 7 a 9 se nachází celkem 116 malometrážních nájemních bytů, které jsou určeny pro seniory starší 65 let, pro mladé rodiny jako startovací byty; 14 bytů je bezbariérových a 2 jsou určeny pro sociálně slabé. V bytovém domě Vojtova 7 se kromě 43 bytů nachází pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kulturní a vzdělávací středisko (Kávéeska), Centrum sociálních služeb – sídlo pečovatelské služby a budoucí kavárna. „Součástí komplexu je také veřejný park s dětským hřištěm, fitparkem, klecovým hřištěm pro míčové hry a odpočinkovými zónami s lavičkami a dostatkem zeleně. Jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií,“ doplnil informace náměstek Jiří Oliva.

Knihovna Jiřího Mahena – pobočka Vojtova

Pobočka Vojtova je nejnovější pobočkou KJM. Disponuje nejen krásnými vnitřními prostorami ve žlutém tónu, ale i útulnou venkovní terasou. Nabízí velký hrací koutek pro děti a zázemí pro rodiče ve spolupráci s Family point. Na besedy a přednášky zde byl vytvořen velký sál a z dotace Ministerstva kultury ČR byla zakoupena i interaktivní tabule.

Kromě knih, jejichž nabídku mohou čtenáři ovlivnit prostřednictvím krabičky přání, kam je možné dávat vzkazy s tipy na požadované tituly, je zde možné zapůjčit také CD s mluveným slovem nebo deskové hry pro všechny věkové kategorie. Lidé zde mohou nejenom využívat výpůjční a informační služby, ale mohou přijít i na hry a akce. Pobočka je kupříkladu zapojena do soutěže s názvem Velké putování za poznáním Knihovny Jiřího Mahena, kdy soutěžící musí navštívit alespoň 12 poboček, a to v době od 1. 6. do 30. 9. 2021, splnit na každé úkol a získat za něj symbolický znak. Každý, kdo odevzdá průkaz s dvanácti znaky, získá malý dárek a bude mít šanci vyhrát větší cenu. Pro děti je zde celoroční akce Lovci perel a pro ty nejmenší a jejich rodiče projekt Bookstart. Dále knihovna spolupracuje s několika autory a nakladatelstvími, kteří budou mít autorská čtení nebo křty svých nových publikací. Momentálně se domlouvá spolupráci s nakladatelstvím Jota a s Blankou Hoškovou. Autorské čtení zde bude mít 24. 6. Dagmar Digma Čechová a svou prvotinu u nás během tohoto roku představí i Alena Heindrichová. V rámci akce Noc s Andersenem zde bude mít besedu ilustrátor Pavel Čech. V plánu jsou také akce a besedy jako například Deskohraní, cestovatelské besedy, beseda Muzea romské kultury, přednáška o udržitelnosti zeleně, učení relaxačních technik a tréninky paměti.

A jelikož byl bytový komplex postaven na archeologickém nalezišti, vznikla spolupráce se společností Archaia a jejími archeology, která bude zahrnovat sérii přednášek na téma brněnské historie a pravděpodobně také den otevřených dveří na novém archeologickém výzkumu vedle knihovny.

Pečovatelská služba Brno-střed, Vojtova 7 (Centrum sociálních služeb, p.o.)

Středisko pečovatelské služby působí na Vojtově od 1. března a nabízí 2 registrované sociální služby – pečovatelskou službu a denní stacionář. Pečovatelská služba zajišťuje péči terénní (např. pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití, běžné nákupy a pochůzky, doprovod uživatelů) i ambulantní (např. koupele uživatelů ve střediscích osobní hygieny, praní a žehlení prádla). Denní kapacita služby je 400 uživatelů. Denní stacionář poskytuje ambulantní služby seniorům, kteří nechtějí nebo nemohou být sami ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc jiné osoby. Kapacita stacionáře je 10 klientů, zatím není zcela naplněna. Více informací je na webu https://css.brno.cz/ps-stred.

Kávéeska – kulturní a vzdělávací středisko MČ Brno-střed

Kávéeska využívá nové kancelářské zázemí na Vojtově od dubna. Od května pak začala příprava programu

volnočasového centra pro rodiny s dětmi a především, s ohledem na určení bytového komplexu, pro seniory. Již během prázdnin bude možné zajít na cvičení pro seniory nebo přednášky, plný provoz volnočasového centra začne v září, i díky podpoře MPSV z programu Obec přátelská seniorům a Obec přátelská rodině. Naplánovány jsou výtvarné, hudební a pohybové kroužky pro děti, dětský klub, přednášky, kurzy a cvičení pro seniory, dále víkendové akce a mezigenerační setkávání nejen v prostorách Kávéesky, ale i ve venkovním prostoru bytového komplexu. Více na www.kaveeska.cz. 

Bytové domy Vojtova

Stavební pozemek ve vlastnictví statutárního města Brna byl v minulosti pronajat přepravní firmě, která nepříznivě ovlivňovala území kamionovou dopravou. Vzhledem ke skutečnosti, že toto využití nebylo v souladu s Územním plánem města Brna, zadal Bytový odbor Magistrátu města Brna již v roce 2005 zpracování objemové studie na prověření možnosti výstavby bytových domů v této lokalitě.

Ta prokázala možnost výstavby bez větších nákladů do dopravní a technické infrastruktury, a tak byly podniknuty kroky k přípravě území pro výstavbu. V roce 2009 byla ukončena nájemní smlouva se spediční firmou a v letech 2009–2010 provedlo statutární město Brno demolici stávajících objektů a dekontaminaci půdy. Následně po odstranění původních staveb až do doby zahájení záchranného archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě bytových domů, sloužil pozemek k parkování osobních aut při konání sportovních utkání v blízké sportovní hale. V roce 2011 byl v této lokalitě schválen záměr výstavby dvou bytových domů s veřejným parkem. V roce 2012 byla vyhlášena soutěž o architektonický návrh zástavby této lokality. Hodnoticí komisí byl vybrán návrh architektonické kanceláře Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant stavby společnost S-projekt plus a.s. V lokalitě byla na základě předběžného zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu prováděného v rámci přípravy stavby potvrzena nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu, který trval téměř 2 roky. V červenci 2018 byla zahájena výstavba dvou bytových domů situovaných při východní a západní straně pozemku. V listopadu 2020 byly bytové domy včetně veřejného parku a parkoviště v areálu i při ulicích Havlenova a Grmelova dokončeny a zkolaudovány. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem STRABAG, a.s., SYNER, s.r.o., a IMOS Brno, a.s. Celkové náklady na výstavbu činily 530 milionů korun včetně DPH a včetně všech projektových nákladů a nákladů na archeologický průzkum.

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.