Přeskočit na obsah

Město představilo záměr vyhlásit dotační program pro významné kulturní akce v oblasti kultury

13. října 2021

V souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna, s výsledky evaluace dotačního systému v oblasti kultury a požadavky brněnské kulturní scény chce město systémově řešit podporu významných kulturních akcí, na jejichž realizaci jinak poskytuje individuální dotace. Cílem je podpora unikátních akcí, které zviditelní Brno coby kulturní metropoli v nadregionálním a mezinárodním měřítku. Rada města Brna má na stole záměr dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti významných kulturních akcí. S ohledem na dosah těchto akcí bude město ještě jednat se zástupci Jihomoravského kraje o společném postupu a na základě toho se pak rozhodne o konečné podobě a době podpory těchto akcí.

„V souladu se schválenou strategií kultury a akčním plánem jsme dnes schválili záměr dotačního programu, který v budoucnu nahradí individuální dotace v kultuře. Abychom dali žadatelům prostor se na tuto zásadní změnu připravit, dohodli jsme se, že celý program odstartujeme až pro žádosti směřující k akcím v roce 2023. Pro příští rok jsme připraveni současným žadatelům poskytnout nové jednoleté individuální smlouvy. Tímto odkladem dáme rovněž prostor budoucím hodnotitelům seznámit se osobně s významnými akcemi, což pomůže objektivnosti jejich hodnocení,“ vysvětlil stávající situaci náměstek Tomáš Koláčný.

„Schválení záměru dotačního programu pro významné kulturní akce je dalším krokem pro větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, což je naším dlouhodobým cílem. Chceme tím minimalizovat tzv. individuální dotace, které na rozdíl od těch programových nemají oporu v odborném hodnocení a jejich podmínky jsou celkově méně přísné, přestože se zde často rozdělují větší částky. Jsem rád, že se nám o potřebnosti transparentnějšího přístupu podařilo přesvědčit i ostatní kolegy v radě. Dotační program vznikal participativně za přispění kulturní veřejnosti a zapracování připomínek samotných pořadatelů. Po dohodě s nimi jsme přistoupili na roční přechodné období, aby se nynější žadatelé i budoucí hodnotitelé mohli na tuto zásadní změnu dobře připravit,“ uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

S ohledem na to, že nejčastější individuální podpora je směřována na festivaly, je i navrhovaný dotační program cílen na významné kulturní akce zejména festivalového typu, který by reflektoval řádné dotační procesy v oblasti kultury tak, aby nedocházelo k příliš velkému tříštění pravidel pro subjekty podporované v oblasti kultury. Program pro poskytování dotací v oblasti významných kulturních akcí by cílil pouze na akce, nikoli na podporu celoroční činnosti subjektů. Zároveň se vytvoří prostor pro podporu jiných akcí a prostředí obdobné ostatním dotačním programům v oblasti kultury.

Některé z navrhovaných podmínek dotačního programu
•    2letý dotační program
•    účel programu = neinvestiční dotace na realizaci akcí (nikoliv na podporu kontinuální činnosti subjektu), které svým charakterem nejvíce odpovídají následujícímu popisu:
Akce, které se jeví jako unikátní kulturní počin, jehož primárním efektem je budování atraktivní značky Brna coby kulturní metropole v nadregionálním a mezinárodním měřítku s pozitivním ekonomickým dopadem pro město Brno.
•    DP bude otevřen pouze právnickým osobám, nikoliv fyzickým osobám a OSVČ
•    požadovaná částka by měla činit minimálně 1 000 tis. Kč ročně (tj. celkové způsobilé náklady činí min. 1 429 tis. Kč), maximální částka poskytnuté dotace bude ve výši 6 mil. Kč na rok
•    nové akce (tj. akce bez historie, které nejsou rozšířením konceptů stávajících akcí) budou posuzovány samostatně a nejlepší z nich bude podpořena částkou nanejvýš 3 mil. Kč ročně v samostatné linii programu zaměřené na akceleraci nových akcí podobného rozsahu
•    dotace budou poskytovány v plné výši pouze na roky, kdy se akce koná, v přípravné roky bude možné schválit subjektu max. 50 % oproti roku konání
•    je nutná finanční spoluúčast žadatele – 30 % jiné finanční zdroje než statutární město Brno, přičemž musí být dodržena i podmínka, že maximálně 80 % celkových způsobilých nákladů žadatele může být hrazeno ze všech veřejných zdrojů mimo příjmy z EU
•    akce musí být realizována na území města Brna
Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.