Přeskočit na obsah

Město představilo záměr vyhlásit dotační program pro významné kulturní akce v oblasti kultury

13. října 2021
V souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna, s výsledky evaluace dotačního systému v oblasti kultury a požadavky brněnské kulturní scény chce město systémově řešit podporu významných kulturních akcí, na jejichž realizaci jinak poskytuje individuální dotace. Cílem je podpora unikátních akcí, které zviditelní Brno coby kulturní metropoli v nadregionálním a mezinárodním měřítku. Rada města Brna má na stole záměr dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti významných kulturních akcí. S ohledem na dosah těchto akcí bude město ještě jednat se zástupci Jihomoravského kraje o společném postupu a na základě toho se pak rozhodne o konečné podobě a době podpory těchto akcí.

„V souladu se schválenou strategií kultury a akčním plánem jsme dnes schválili záměr dotačního programu, který v budoucnu nahradí individuální dotace v kultuře. Abychom dali žadatelům prostor se na tuto zásadní změnu připravit, dohodli jsme se, že celý program odstartujeme až pro žádosti směřující k akcím v roce 2023. Pro příští rok jsme připraveni současným žadatelům poskytnout nové jednoleté individuální smlouvy. Tímto odkladem dáme rovněž prostor budoucím hodnotitelům seznámit se osobně s významnými akcemi, což pomůže objektivnosti jejich hodnocení,“ vysvětlil stávající situaci náměstek Tomáš Koláčný.

„Schválení záměru dotačního programu pro významné kulturní akce je dalším krokem pro větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, což je naším dlouhodobým cílem. Chceme tím minimalizovat tzv. individuální dotace, které na rozdíl od těch programových nemají oporu v odborném hodnocení a jejich podmínky jsou celkově méně přísné, přestože se zde často rozdělují větší částky. Jsem rád, že se nám o potřebnosti transparentnějšího přístupu podařilo přesvědčit i ostatní kolegy v radě. Dotační program vznikal participativně za přispění kulturní veřejnosti a zapracování připomínek samotných pořadatelů. Po dohodě s nimi jsme přistoupili na roční přechodné období, aby se nynější žadatelé i budoucí hodnotitelé mohli na tuto zásadní změnu dobře připravit,“ uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

S ohledem na to, že nejčastější individuální podpora je směřována na festivaly, je i navrhovaný dotační program cílen na významné kulturní akce zejména festivalového typu, který by reflektoval řádné dotační procesy v oblasti kultury tak, aby nedocházelo k příliš velkému tříštění pravidel pro subjekty podporované v oblasti kultury. Program pro poskytování dotací v oblasti významných kulturních akcí by cílil pouze na akce, nikoli na podporu celoroční činnosti subjektů. Zároveň se vytvoří prostor pro podporu jiných akcí a prostředí obdobné ostatním dotačním programům v oblasti kultury.

Některé z navrhovaných podmínek dotačního programu
•    2letý dotační program
•    účel programu = neinvestiční dotace na realizaci akcí (nikoliv na podporu kontinuální činnosti subjektu), které svým charakterem nejvíce odpovídají následujícímu popisu:
Akce, které se jeví jako unikátní kulturní počin, jehož primárním efektem je budování atraktivní značky Brna coby kulturní metropole v nadregionálním a mezinárodním měřítku s pozitivním ekonomickým dopadem pro město Brno.
•    DP bude otevřen pouze právnickým osobám, nikoliv fyzickým osobám a OSVČ
•    požadovaná částka by měla činit minimálně 1 000 tis. Kč ročně (tj. celkové způsobilé náklady činí min. 1 429 tis. Kč), maximální částka poskytnuté dotace bude ve výši 6 mil. Kč na rok
•    nové akce (tj. akce bez historie, které nejsou rozšířením konceptů stávajících akcí) budou posuzovány samostatně a nejlepší z nich bude podpořena částkou nanejvýš 3 mil. Kč ročně v samostatné linii programu zaměřené na akceleraci nových akcí podobného rozsahu
•    dotace budou poskytovány v plné výši pouze na roky, kdy se akce koná, v přípravné roky bude možné schválit subjektu max. 50 % oproti roku konání
•    je nutná finanční spoluúčast žadatele – 30 % jiné finanční zdroje než statutární město Brno, přičemž musí být dodržena i podmínka, že maximálně 80 % celkových způsobilých nákladů žadatele může být hrazeno ze všech veřejných zdrojů mimo příjmy z EU
•    akce musí být realizována na území města Brna
Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.