Přeskočit na obsah

Město požaduje při revitalizaci areálu Obora záruku na vybudování technické a dopravní infrastruktury

06. května 2020

Chátrající hotel Obora na Brněnské přehradě by mohl získat novou tvář. Soukromý investor má v plánu areál revitalizovat. Rada města Brna dnes schválila vyjádření k projektové dokumentaci zamýšlené stavby pro územní rozhodnutí.

„Areál bývalého hotelu a hostince Obora při ulici Rakovecká dlouhá léta chátrá. Nyní nás oslovil investor, který jej chce přestavět a vytvořit tu sportovně-rekreační centrum s ubytováním. Město se k tomuto záměru vyjádřilo s tím, že požaduje určité záruky,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Namísto původní budovy by zde měl vzniknout objekt hotelového typu s restaurací a wellness provozem. „Po investorovi stavby požadujeme výstavbu obslužných komunikací, chodníků, zpevněných ploch včetně jejich připojení na stávající komunikace, veřejných parkovacích ploch, veřejného osvětlení a vsakovacích zařízení. K tomuto chceme záruku, že zde bude vysázena zeleň a zřízena čistička odpadních vod. Co se týče dopravního napojení, stávající komunikace, která bude opravena, bude veřejnou neuzavřenou komunikací umožňující vstup k rekreačním objektům, k budoucí zastávce lodní dopravy a k vodě. Záměr bude třeba také koordinovat s plánem výstavby cyklostezky, která povede podél ulice Rakovecké. Schválené vyjádření nyní odešleme investorovi písemně,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě, že se k těmto požadavkům uzavře mezi městem a investorem smlouva, nebude mít město Brno k záměru výhrady.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.