Město požádá kraj o dotaci na část nákladů spojených s výstavbou Janáčkova kulturního centra. Prozatím jde o 25 milionů

  • 21. července 2021
Město požádá kraj o vyplacení části dotace na Janáčkovo kulturní centrum. Pětadvacet milionů korun využije na úhradu dokumentace pro provedení stavby. S podáním Žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2021 dnes souhlasila Rada města Brna.

Žádost o dotaci z rozpočtu kraje vychází z Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Janáčkova kulturního centra, které Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a statutární město Brno podepsaly 1. října 2016.

„Ministerstvo se v něm zavázalo poskytnout prostředky ve výši 600 milionů korun a Jihomoravský kraj 100 milionů. Jak postupují práce na takzvané druhé etapě, vznikají náklady, které je možné z dotace pokrýt.  Konkrétně to znamená, že finanční prostředky budou využity na úhradu dokumentace pro provedení stavby, což se týká nejen nadzemní části objektu s koncertním sálem, ale také – podle aktualizovaného investičního záměru a dodatku smlouvy s architekty – technologického centra v podzemí nebo propojení s budovou Besedního domu a jeho úprav,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„V letošním roce nastal v realizaci významného strategického projektu města Brna podstatný posun. Především se podařilo zareagovat na dotační program vyhlášený Ministerstvem kultury a odevzdat žádost o dotaci. Koncem dubna pak dorazil na brněnské výstaviště akustický model sálu v měřítku 1 : 10, v němž bude do konce července tým světového akustika Yasuhisy Toyoty provádět akustická měření a ověřovat své výpočty,“ připomněl brněnský radní pro kulturu Marek Fišer.

„Největší část nákladů spojených s výstavbou Janáčkova kulturního centra ponese město Brno, půjde o více než 960 milionů korun. Nezanedbatelný je také podíl městské společnosti Brněnské komunikace, ta vynaložila přes 330 milionů na takzvanou první etapu,“ doplnila další zdroje financování primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy