Přeskočit na obsah

Město pokračuje ve Strategii #brno 2050 – co se v Brně stane do roku 2030?

17. března 2021

Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar plánu na příštích 10 let. Ten byl nyní s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny. Během letošního roku pak k PLÁNU 2030 přibude třetí část Strategie – AKČNÍ PLÁN 2021+. Vize a plán se tak v ulicích Brna začnou postupně zhmotňovat prostřednictvím konkrétních projektů pro nejbližší roky.

Strategie se dělí do pěti tematických oblastí – prostředí, prosperita, služby, zdroje a správa. V těchto oblastech pak stanovuje jak dlouhodobé cíle, tak priority, které by město v příštích 10 letech rádo naplnilo. Z hlediska příjemného prostředí pro život sem patří například ucelený systém zeleně a vodních prvků ve městě (tzv. modré a zelené infrastruktury), rozvíjení variabilní nabídky bydlení či zvýšení atraktivity udržitelné dopravy.

„Cílem Strategie #brno2050 je umožnit městu systematický dlouhodobý rozvoj s jasnou vizí. Jsem proto rád, že rada schválila její další část. Mám také velkou radost, že se na její tvorbě aktivně podíleli nejen odborníci, ale i politici města napříč politickým spektrem, což významně zvyšuje stabilitu samotné Strategie a udržení vytyčeného směru do budoucna,“ uvedl náměstek pro oblast strategie a analýzy dat Tomáš Koláčný.

Na PLÁN 2030 naváže v průběhu letošního roku třetí část Strategie – AKČNÍ PLÁN. Součástí AKČNÍHO PLÁNU budou klíčové stávající projekty a aktivity, které přispívají k naplnění stanovených strategických cílů, i nově připravované projekty, projektové záměry či ideje, jejichž příprava bude v nejbližších letech důležitá. Příprava AKČNÍHO PLÁNU nabídne prostor k věcné a odborné diskusi o tom, které projekty a aktivity z různých tematických oblastí jsou pro město a jeho rozvoj v nejbližších letech klíčové a měly by tak být dále připravovány a následně realizovány.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.