Přeskočit na obsah

Město pokračuje v podpoře vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit dětí

16. února 2022
Vedení města i nadále pokračuje v podpoře vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit brněnských žáků a studentů. Na dnešním zasedání projednali radní několik bodů, které se této oblasti týkaly. Školy dostanou peníze na plaveckou výuku nebo na zajištění účasti v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE). Dotace pomohou volnočasovým institucím a také univerzitnímu vzdělávacímu programu.

„Rád bych vyzdvihl zapojení brněnských škol do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Město Brno zajistilo přihlášeným organizacím zaškolení vedoucích projektu. Další peníze byly poskytnuty na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům. Celkem se do projektu zapojilo v loňském roce 215 mladých lidí, kteří se věnovali hlavně pohybu, rozvoji dovedností, dobrovolnické činnosti a expedicím. Projekt pokračuje i v letošním roce, kdy podpoříme osm základních škol částkou 465 tisíc Kč a čtyři střední školy 200 tisíci korunami,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Příspěvek se dotkne také projektu mezinárodní spolupráce, konkrétně město přispěje ZŠ na Antonínské jednorázově 30 tisíc korun na výměnný pobyt v německém partnerském městě školy.

Radní také doporučili poskytnout dotace na provozní náklady dvěma střediskům volného času. V prvním případě se jedná o 1,5 milionu korun pro středisko volného času Lužánky. Druhá dotace ve výši 460 tisíc korun je určena Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

Podpora míří i Masarykově univerzitě. Ta pořádá pro žáky základních škol populárně-vědecké kurzy ve vědeckém výukovém centru Bioskop. Město aktivity podpoří částkou 300 tisíc korun. Peníze poslouží na nákup materiálu, výukové pomůcky nebo doplnění vybavení a přístrojů.

Dalším zajímavým vzdělávacím projektem, do kterého jsou zapojeni brněnští žáci, jsou Příběhy našich sousedů. Pořádá jej společnost Post Bellum – Paměť národa, která si dala za cíl mapovat příběhy pamětníků jak v městě Brně, tak v celém Jihomoravském kraji. „V letošním roce se do projektu zapojí čtyři týmy osmáků a deváťáků ze čtyř základních škol. Za doprovodu svých učitelů a zástupců společnosti Post Bellum se žáci stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Za úkol budou mít zaznamenat svědectví pamětníků, digitalizovat fotografie, zkoumat v archivech a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří mohou podle příběhu nakreslit komiks nebo připravit prezentaci pro své spolužáky. Každá škola obdrží dotaci 26 tisíc korun, celkem tedy projekt podpoříme 104 tisíci korunami,“ upřesnil Jaroslav Suchý.        

I pro letošní rok byl vypsán dotační titul na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Rada města Brna dnes doporučila rozdělit 12,15 milionu korun mezi 255 právnických a fyzických osob, které zajišťují nebo organizují zájmové kroužky a další aktivity. Peníze míří do kulturních a zájmových center, skautských středisek, tábornických spolků atd.           

Poslední materiál, kteří radní projednali, se týkal příspěvku na zajištění základní plavecké výuky. Ta je povinná pro žáky na prvním stupni. V letošním roce se to týká 7243 dětí z brněnských základních škol. Těm město pošle celkem 2,163 milionu korun na zajištění plavecké výuky.

Všechny výše zmíněné dotace a neinvestiční příspěvky bude na svém dalším zasedání schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.