Přeskočit na obsah

Město pokračuje v podpoře vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit dětí

16. února 2022

Vedení města i nadále pokračuje v podpoře vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit brněnských žáků a studentů. Na dnešním zasedání projednali radní několik bodů, které se této oblasti týkaly. Školy dostanou peníze na plaveckou výuku nebo na zajištění účasti v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE). Dotace pomohou volnočasovým institucím a také univerzitnímu vzdělávacímu programu.

„Rád bych vyzdvihl zapojení brněnských škol do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Město Brno zajistilo přihlášeným organizacím zaškolení vedoucích projektu. Další peníze byly poskytnuty na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům. Celkem se do projektu zapojilo v loňském roce 215 mladých lidí, kteří se věnovali hlavně pohybu, rozvoji dovedností, dobrovolnické činnosti a expedicím. Projekt pokračuje i v letošním roce, kdy podpoříme osm základních škol částkou 465 tisíc Kč a čtyři střední školy 200 tisíci korunami,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Příspěvek se dotkne také projektu mezinárodní spolupráce, konkrétně město přispěje ZŠ na Antonínské jednorázově 30 tisíc korun na výměnný pobyt v německém partnerském městě školy.

Radní také doporučili poskytnout dotace na provozní náklady dvěma střediskům volného času. V prvním případě se jedná o 1,5 milionu korun pro středisko volného času Lužánky. Druhá dotace ve výši 460 tisíc korun je určena Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

Podpora míří i Masarykově univerzitě. Ta pořádá pro žáky základních škol populárně-vědecké kurzy ve vědeckém výukovém centru Bioskop. Město aktivity podpoří částkou 300 tisíc korun. Peníze poslouží na nákup materiálu, výukové pomůcky nebo doplnění vybavení a přístrojů.

Dalším zajímavým vzdělávacím projektem, do kterého jsou zapojeni brněnští žáci, jsou Příběhy našich sousedů. Pořádá jej společnost Post Bellum – Paměť národa, která si dala za cíl mapovat příběhy pamětníků jak v městě Brně, tak v celém Jihomoravském kraji. „V letošním roce se do projektu zapojí čtyři týmy osmáků a deváťáků ze čtyř základních škol. Za doprovodu svých učitelů a zástupců společnosti Post Bellum se žáci stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Za úkol budou mít zaznamenat svědectví pamětníků, digitalizovat fotografie, zkoumat v archivech a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří mohou podle příběhu nakreslit komiks nebo připravit prezentaci pro své spolužáky. Každá škola obdrží dotaci 26 tisíc korun, celkem tedy projekt podpoříme 104 tisíci korunami,“ upřesnil Jaroslav Suchý.        

I pro letošní rok byl vypsán dotační titul na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Rada města Brna dnes doporučila rozdělit 12,15 milionu korun mezi 255 právnických a fyzických osob, které zajišťují nebo organizují zájmové kroužky a další aktivity. Peníze míří do kulturních a zájmových center, skautských středisek, tábornických spolků atd.           

Poslední materiál, kteří radní projednali, se týkal příspěvku na zajištění základní plavecké výuky. Ta je povinná pro žáky na prvním stupni. V letošním roce se to týká 7243 dětí z brněnských základních škol. Těm město pošle celkem 2,163 milionu korun na zajištění plavecké výuky.

Všechny výše zmíněné dotace a neinvestiční příspěvky bude na svém dalším zasedání schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.