Přeskočit na obsah

Město pokračuje v podpoře talentovaných studentů a doktorandů. Získává tak inovativní nápady a podporuje rozvoj znalostní ekonomiky

18. září 2019
Nadaní studenti a vědci by si měli pečlivě hlídat diáře. Už 30. září má uzávěrku „Brno Ph.D. Talent 2019“. A nejpozději o měsíc později je nutné podat přihlášku do MUNISS 2020.

„Spolupracujeme s univerzitami na společných projektech, podporujeme vědu a výzkum dlouhodobě a systematicky už od roku 2007. V současné době jde z našeho rozpočtu přes třicet miliónů korun na popularizaci vědy a dalších pětačtyřicet miliónů na podporu výzkumných center, talentovaných studentů, inovačních malých a středních podniků, ale i na činnosti JIC. Jsou to dobře investované peníze: Brno by mělo býti i nadále chytrým, inovativním a vzdělaným městem,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková. Právě výsledkem spolupráce s univerzitami jsou dvě soutěže, které mají na podzim uzávěrku přihlášek.

Brno Ph.D. Talent 2019
Soutěž, která letos slaví 10. výročí, je určena studentům prvních ročníků technických a přírodovědných doktorských programů brněnských univerzit, tedy VUT v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Podmínkou je prezenční forma studia a věk do 32 let. Pětadvacet nejúspěšnějších uchazečů, kteří projdou se svými projekty třemi koly soutěže, získá stipendium ve výši 100 000 Kč na dobu tří let. „Už v samotném konceptu Brno Ph.D. Talent je obsažen záměr dát mladým vědcům možnost naplno se věnovat svým oborům, aniž by je zásadním způsobem omezovaly existenční a finanční potíže. Město díky tomu udrží u špičkové vědy schopné mladé lidi, kteří mu pomáhají v rozvoji tolik potřebné znalostní ekonomiky,“ stručně popsala benefity soutěže primátorka Markéta Vaňková.

MUNISS 2020
Hlavním záměrem projektu Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS je rozvoj spolupráce Brna s nadanými studenty zdejších vysokých škol v Brně a tvorba praktických návrhů na realizace ve městě. Do projektu se mohou zapojit primárně studenti Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Hlavní téma pro nadcházející ročník zní Druhá šance pro brownfieldy – pojďte s námi po kouscích měnit Brno. „Po pětičlenných studentských týmech budeme chtít, aby navrhli revitalizaci tří lokalit: bývalé vojenské jídelny „Kadetka“ na ulici Žižkova, areál FSIK METAL, který je v současnosti využíván pouze jako zázemí při rekonstrukci ulic Dornych a Plotní, a zahrádky přilehlé areálu bývalé cihelny v Řečkovicích,“ představila zadání města jeho primátorka a doplnila: „I v tomto případě získáváme nemalé benefity – tím jsou inovativní a inspirativní nápady pro rozvoj města.“
Přidanou hodnotou pro studenty je zejména praktická zkušenost s prací v multioborovém týmu na konkrétním zadání, které město hodlá uplatnit. Meziuniverzitní soutěž MUNISS probíhá pravidelně od školního roku 2011/2012, od ročníku 2016/2017 jsou každý rok partnery projektu i Magistrát hlavního města Bratislavy a Slovenská technická univerzita v Bratislavě. V Bratislavě je MUNISS již od roku 2016 realizován jako paralelní projekt. Snahou města Brna je dlouhodobě dojednat také hlubší spolupráci s Vídní a s některou z jejích vysokých škol. Prozatím mělo jejich zapojení podobu konzultací k řešeným tématům a exkurze studentských týmů do Vídně spojené s účastí tamních expertů.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.