Přeskočit na obsah

Město podporuje Brno-střed ve snaze ulevit jeho nájemníkům-podnikatelům

05. května 2021

Poté, co byly vyhlášeny vládní programy podpory pro podnikatele omezené protiepidemickými restrikcemi, mohlo i město přistoupit k nastavování kompenzací, tak aby se se státní podporou nekřížily, ale naopak ji vhodně doplňovaly. Vedle města Brna mají ale řadu nemovitostí ve správě městské části. Nejvíce nájemních smluv s podnikatelskými subjekty má v tomto ohledu MČ Brno-střed. Ta se rozhodla nad rámec kompenzací vyhlášených městem odpustit nájemcům úroky z prodlení, k čemuž potřebuje souhlas brněnských zastupitelů. Dnes jejich postup posvětila Rada města Brna, zastupitelé se tím budou zabývat na nejbližším zasedání.

„Můžeme jen doufat, že se s postupným uvolňováním opatření situace začne blížit k normálu a že pandemie opět nenabere na síle. Moc bych všem, kteří si na živobytí vydělávají podnikáním, přála silnou letní sezonu, i když ani ta jim samozřejmě nevynahradí předcházející hubené měsíce. Z pozice města jsme se jim pokusili restart činnosti usnadnit v první řadě odsunutím splatnosti nájemného: platby za první pololetí mohou poslat až k 31. červenci. Hlavně jsme ale odhlasovali, že za květen, červen a červenec poskytneme těm, koho restrikce omezily na činnosti, 50% slevu nájemného. Jsem ráda, že je v tomto přístupu s námi městská část Brno-střed zajedno, protože právě na jejich úrovni je takovýchto nájemních smluv uzavřeno dokonce několikrát víc než na té naší magistrátní. Proto jsme je jako radní podpořili i v nynějším záměru úrokové amnestie,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Aktuální žádost městské části o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna se tedy týká plošného odpuštění úroků z prodlení za platby nájemného a služeb u nebytových prostor sloužících k podnikání za období od března 2020 do konce března 2021. „K 31. březnu letošního roku úroky z prodlení činily zhruba půl milionu korun. Pokud by nedošlo k jejich odpuštění, postupně by s velkou pravděpodobností narůstaly. Odpuštění úroků úzce souvisí s tím, že rada městské části schválila nájemcům nebytových prostor možnost požádat si o splátkový kalendář na 12 měsíců, ve kterém mohou umořit případný dluh z minulosti a během řádného splácení jim nebudeme účtovat žádné úroky z prodlení. Ty by byly za rok samozřejmě vyšší než v březnu,“ vysvětlil postup starosta MČ Brno-střed Vojtěch Mencl.

Zastupitelstvo města Brna už dříve poskytlo městské části Brno-střed, která má uzavřeno přes 400 smluv o pronájmu nebytových prostor (bez garáží), předběžný souhlas s právním jednáním, aby mohla stejně jako město schválit odpuštění nájmů za květen, červen a červenec ve výši 50 %. „Odpuštěné nájemné představuje částku přibližně 10 milionů korun. Loni na jaře nás obdobná kompenzace vyšla asi na 8 milionů,“ doplnil starosta.

K dalším krokům města, kterými chce vyjít vstříc podnikatelům, patří výzva městským částem, aby pro letošek odpustily podnikatelům místní poplatky za umístění restaurační zahrádky, občerstvení před provozovnou či předsunutých prodejních míst. Ušlé příjmy by město mělo městským částem kompenzovat. „Součtem jde o více než 6 milionů korun. Tyto kroky ale ještě musí schválit nejbližší zastupitelstvo. Zabývat bychom se na něm měli i odpuštěním městských pobytových tax, které ubytovací zařízení hradí městským částem. V platnosti je také stále loňská úprava protialkoholní vyhlášky, která zjednodušuje pořadatelům organizace akcí,“ nastínila primátorka.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.