Přeskočit na obsah

Město podpořilo mezinárodní projekt GlaCerHub, který se bude zabývat inovacemi ve sklářském průmyslu a jejich využitím v dalších oborech

16. února 2022
Region skla, tak je někdy označováno pomezí Slovenské a České republiky. Na straně jedné stojí tradice, na straně druhé malá šance na její udržitelnost. Proto vznikl projekt GlaCerHub Vysokého učení technického v Brně, který má být otevřenou platformou na posílení regionální konkurenceschopnosti v materiálové oblasti skla a keramiky a posílení přeshraniční spolupráce s Trenčínským samosprávným krajem.

„Sklářství má na pomezí České a Slovenské republiky dlouholetou tradici jak ve vzdělávání a výzkumu, tak v průmyslu. Z dlouhodobého pohledu se však taková výroba nejeví udržitelná. Důvodem jsou vysoké energetické nároky či obtížná recyklace,“ konstatoval 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a upozorňuje: „Řešením je například zlepšení recyklace výrobků, vývoj technologií, které sníží náklady na energie nebo budou využívat bezemisní vytápění, ale také prodloužení provozní životnosti nových výrobků prostřednictvím ochranných nátěrů.“

Na tuto situace právě reaguje projekt Vysokého učení technického v Brně a dalších partnerů GlaCerHub (Glass-ceramic innovation ecosystem for implementation of new research directions in applications). „Otevřená platforma se bude zabývat analýzou situace, řešením problémů sklářského průmyslu, a především rozšířením sklářských a keramických technologií do dalších oblastí výroby a lidského života, jako jsou automobilové a strojírenské inženýrství, letecký průmysl, projektování a výstavba budov, elektronika a energetika, vodárenství, ale i zdravotnictví,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.  

Koordinátory projektu jsou Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka a její FunGlass Centre of Excellence na slovenské straně a VUT v Brně a jeho součást CEITEC VUT na české straně. V rámci jihomoravského inovačního ekosystému budou členy konsorcia také Activair s.r.o. a TriCera s.r.o. (jako zástupci malých a středních firem), JCMM, z.s.p.o. (jako zástupce třetího sektoru) a Inveniam Group (jako evropský partner). Podporujícími partnery budou JIC, z.s.p.o. a Jihomoravský kraj. V případě úspěšného přijetí projektu k financování bude projekt řešen v období 1. 1. 2023–31. 12. 2026. Předpokládaný rozpočet projektu je 4 999 800 EUR/4roky celkem a z toho cca 2 250 000 EUR pro partnery na české straně. Město Brno dnes prostřednictvím rady vyjádřilo podporu projektu a zájem o seznámení se s výsledky projektu pro svou činnost. Zejména se jedná o potenciální spolupráci s partnery projektu z brněnského inovačního ekosystému i partnery projektu ze Slovenska v oblasti aplikace výzkumu a podpoře excelentní vědy v obou regionech. Městu Brnu nevzniknou při zapojení do projektu žádné závazky ani finanční náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.