Přeskočit na obsah

Město podpořilo mezinárodní projekt GlaCerHub, který se bude zabývat inovacemi ve sklářském průmyslu a jejich využitím v dalších oborech

16. února 2022

Region skla, tak je někdy označováno pomezí Slovenské a České republiky. Na straně jedné stojí tradice, na straně druhé malá šance na její udržitelnost. Proto vznikl projekt GlaCerHub Vysokého učení technického v Brně, který má být otevřenou platformou na posílení regionální konkurenceschopnosti v materiálové oblasti skla a keramiky a posílení přeshraniční spolupráce s Trenčínským samosprávným krajem.

„Sklářství má na pomezí České a Slovenské republiky dlouholetou tradici jak ve vzdělávání a výzkumu, tak v průmyslu. Z dlouhodobého pohledu se však taková výroba nejeví udržitelná. Důvodem jsou vysoké energetické nároky či obtížná recyklace,“ konstatoval 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a upozorňuje: „Řešením je například zlepšení recyklace výrobků, vývoj technologií, které sníží náklady na energie nebo budou využívat bezemisní vytápění, ale také prodloužení provozní životnosti nových výrobků prostřednictvím ochranných nátěrů.“

Na tuto situace právě reaguje projekt Vysokého učení technického v Brně a dalších partnerů GlaCerHub (Glass-ceramic innovation ecosystem for implementation of new research directions in applications). „Otevřená platforma se bude zabývat analýzou situace, řešením problémů sklářského průmyslu, a především rozšířením sklářských a keramických technologií do dalších oblastí výroby a lidského života, jako jsou automobilové a strojírenské inženýrství, letecký průmysl, projektování a výstavba budov, elektronika a energetika, vodárenství, ale i zdravotnictví,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.  

Koordinátory projektu jsou Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka a její FunGlass Centre of Excellence na slovenské straně a VUT v Brně a jeho součást CEITEC VUT na české straně. V rámci jihomoravského inovačního ekosystému budou členy konsorcia také Activair s.r.o. a TriCera s.r.o. (jako zástupci malých a středních firem), JCMM, z.s.p.o. (jako zástupce třetího sektoru) a Inveniam Group (jako evropský partner). Podporujícími partnery budou JIC, z.s.p.o. a Jihomoravský kraj. V případě úspěšného přijetí projektu k financování bude projekt řešen v období 1. 1. 2023–31. 12. 2026. Předpokládaný rozpočet projektu je 4 999 800 EUR/4roky celkem a z toho cca 2 250 000 EUR pro partnery na české straně. Město Brno dnes prostřednictvím rady vyjádřilo podporu projektu a zájem o seznámení se s výsledky projektu pro svou činnost. Zejména se jedná o potenciální spolupráci s partnery projektu z brněnského inovačního ekosystému i partnery projektu ze Slovenska v oblasti aplikace výzkumu a podpoře excelentní vědy v obou regionech. Městu Brnu nevzniknou při zapojení do projektu žádné závazky ani finanční náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.