Město podpoří sportující mládež, dotaci dostane i atletický stadion Pod Palackého vrchem

  • 05. května 2021
Pro rok 2021 proběhla aktualizace dotačních programů pro oblast sportu. Vznikl nový ucelený program se zaměřením na podporu mládeže s názvem Program podpora sportu pro rok 2021 – Mládežnický sport. Podporu 400 000 Kč pak dostane VUT na zabezpečení provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem, kde trénují také mladí atleti z brněnských sportovních oddílů. Rada rovněž schválila II. kolo programu týkajícího se podpory provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých.

Na činnost mládežnických sportovců si organizace u individuálních sportů mohly žádat podporu v případě, že měly minimální počet 10 mládežnických členů registrovaných ve svazu a účastnících se minimálně tří soutěží vypisovaných příslušným sportovním svazem, u kolektivních sportů minimální počet dvou družstev účastnících se soutěží. Kluby mohou využít schválenou dotaci na všechny mládežnické kategorie.

„Cílem naší podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže u nás v Brně. Chceme, aby si děti osvojily zdravý životní styl, aby aktivně trávily svůj volný čas a aby se sportováním bavily. Věřím, že tomu pomůže i aktualizace dotačních programů, která problematiku zjednodušuje a dává klubům větší možnost rozhodování v tom, kam v rámci mládežnického sportu dotace půjdou,“ uvedl radní pro sport Jaroslav Suchý.

Při hodnocení, zda daný sportovní oddíl dostane dotaci, se hledí například na dodržení formálních náležitostí, přínosnost projektu pro brněnský sport, přiměřenost a přehlednost rozpočtu klubu a další kritéria. Finance pak kluby použijí třeba na zaplacení trenérů, cestovné na mimobrněnské soutěže, nákup sportovního vybavení a podobně. Celková částka, která byla na program vyčleněná, činí 88 179 000 Kč.

„Těší mě, že se nám v Brně daří vychovávat talentované sportovce. Ještě větší radost mám ale z dětí, jež sportují bez ohledu na úspěchy či medaile a pro které se pohyb stal zábavou. Věřím, že možnosti, které klubům nabídne naše podpora, jim umožní nalákat do svých řad další děti,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

S podporou mládežnického sportu souvisí rovněž dotace navržená Vysokému učení technickému v Brně na provoz atletického stadionu Pod Palackého vrchem. Zde probíhá příprava mladých sportovců ze Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, ale i tréninková činnost mnoha dalších škol, brněnských atletických klubů či handicapovaných sportovců. Dotace ve výši 400 000 Kč pomůže stadionu zabezpečit provoz.

Rada města Brna dnes rovněž schválila II. kolo programu: Podpora sportu pro rok 2021 – podpora provozu sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých, konkrétně výzvu k podávání žádostí. Termín podávání žádostí je stanoven na období od 9. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Informace budou také zveřejněny na webových stránkách Odboru sportu MMB.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy